1. Фещенко Г.І., Олещук О.М., Марчишин С.М., Андріїшин О.П. Дослідження впливу ліофілізованого екстракту хамерію вузьколистого на гістологічний стан слизової оболонки шлунка щурів на моделі етанол-преднізолонової виразки. Клінічна фармація. 2019;3(23):28-37.

2. Марчишин С.М., Гудзь Н. А., Крицька Г.А., Андріїшин О.П., Твердохліб Н.О. Дослідження коригуючого впливу рослинних екстрактів з антидіабетичними властивостями на гістоструктуру підшлункової залози щурів зі змодельованим діабетом 2-го типу. Світ медицини та біології. 2018; №2 (64). 160–165.

3. Міц І.Р., Денефіль О.В., Андріїшин О.П. Морфологічні зміни внутрішніх органів у тварин різної статі, які зазнали хронічного стресу. Вісник наукових досліджень. 2016; №3. 107 – 110.

4. Миц. И.Р., Денефиль О.В., Андриишин А.П. Повреждающее влияние хронического психоэмоционального стресса на организм молодых животных разного пола. Проблемы биологии и медицины. 2016; №3 (89). 143 – 147.

5. Небесна З.М., Волков К.С., Андріїшин О.П. Особливості перебігу структурних та гістохімічних змін легень при експериментальній термічній травмі та застосуванні субстрату ліофілізованої ксеношкіри. Nauka i studia. – 2015; № 10 (141). 5–11.

6. Волков К.С., Довбуш А.В., Якубишина Л.В., Андріїшин О.П., Довгалюк А.І., Тупол Л.Д., Небесна З.М., Шутурма О.Я. Шляхи оптимізації навчального процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології.Медична освіта. Тернопіль, 2008; 31–32.

7. Марчишин С.М., Андріїшин О.П., Лар’яновська Ю.Б., Гевко О.В. Імуномоделююча дія екстракту пирію повзучого за умов гіперкортицизму .Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2007; №2. 160-162.

8. Козинець Г.П, Андріїшин О.П., … і співавт. Ентеросорбція при опіковій хворобі. Київ, 2008. – 280 с.

9. Андріїшин О.П., Марчишин С.М. Структурна перебудова селезінки на 7 добу після термічного опіку шкіри. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2008; №2. 24-26.

10. Цетнар Л.Й., Андріїшин О.П., Цетнар Д.О., Ревуцький І.С. Морфофункціональні аспекти впливу радіаційного фактора на організм людини. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2007; №2. 170–172.

11. Марчишин С.М., Андріїшин О.П., Лар’яновська Ю.Б., Гевко О.В. Імуномоделююча дія екстракту пирію повзучого за умов гіперкортицизму. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2007. – №1. 160-162.

12. Лучанко Л.Д., Волков К.С., Андріїшин О.П. Гістологічні та гістохімічні зміни печінки при експериментальній термічній травмі. Таврический медико-биологический вестник. 2004; Т.7. №4. 80-81.

13. Волков К.С., Бігуняк Т.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Тупол Л.Я. Регенераторні процеси в опіковій рані в умовах застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів. Вісник проблем біології і медицини. 2003; №2. 110-112.

14. Волков К.С., Довбуш А.В., Андріїшин О.П., Тураш І.Б. Ультраструктура судин мікроциркуляторного русла аутодермотрансплантатів при різних методах консервування. Галицький лікарський вісник. 2003; № 2б. Т.10. 44-45.

15. Волков К.С., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Якубишина Л.В., Бігуняк Т.В., Грималюк О.І. Регенераторні процеси в деяких внутрішніх органах при тяжких опіках за умови застосування ліофілізованої ксеношкірию. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2003; №1. 34–36.

16. Волков К.С., Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Котик А.О. Ультраструктурна та морфометрична характеристика стану нейросекреції СОЯ гіпоталамуса при тяжких опіках в умовах застосування ентеросорбентів. Таврический медико-биологический вестник. 2002; № 3. Т.5. 70-72.

17. Волков К.С., ЯкубишинаЛ.В., Федонюк Л.Я., Грималюк О.І., Андріїшин О.П., Довбуш А.В. Особливості викладання гістології, цитології та ембріології іноземним студентам. Медична освіта. 2002. 121-123.

18. Волков К.С., Бігуняк Т.В., Довбуш А.В., Якубишина Л.В., Андріїшин О.П., Федонюк Л.Я. Морфофункціональний стан ліофілізованої ксеношкіри на етапах її виготовлення і довгогривалого зберігання. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2003.; №.7. 149.

19. Волков К.С., Якубишина Л.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Бігуняк Т.В., Сокольська В.О. Ультраструктурний стан епідермоцитів ксенотрансплантатів при консервуванні у гліцерин-жовтковій суміші. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2001; № 6. 79-80.

20. Андріїшин О.П., Чернишенко Т.І., Антонюк С.А., Волков К.С., Пасєчко Н.В. Значення інтоксикації організму в розвитку ультраструктурних змін в органах нервової системи і серці при експериментальній термічній травмі. Вісник наукових досліджень. 2000; № 2. 74-76.

21. Волков К.С., Чернишенко Т.І., Антонюк С.А., Андріїшин О.П., Якубишин Л.В., Тугарова О.С., Бігуняк Т.В., Довбуш А.В..Гістологічні та гістохімічні зміни внутрішніх органів та опікової рани при термічних ураженнях в умовах сорбційної детоксикації. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2000; № 5. 465-471.

22. Волков К.С., Пасєчко Н.В., Чернишенко Т.І., Антонюк С.А., Бігуняк Т.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Тугарова О.С. Репаративні процеси в тканинах і органах при термічній травмі в умовах ентеросорбції. Український медичний альманах. 2000; № 1 (додаток). Т. 3. 11-12.

23. Волков К.С., Пасєчко Н.В., Чернишенко Т.І., Антонюк С.А., Андріїшин О.П., Тугарова О.С. Особливості репаративної регенерації внутрішніх органів при важких опіках в умовах сорбційної детоксикації. Український медичний альманах. ;2000. № 3. Т. 3. 35-38.

24. Андріїшин О.П., ЧернишенкоТ.І., Волков К.С., Довбуш А.В., Котик А.О. Особливості репаративної регенерації нейроцитів спинномозкових вузлів та кори великого мозку при опіковій травмі в умовах ентеросорбції. Шпитальна хірурггія. 1999. № 4. С.86-87.

25. Андріїшин О.П. Морфофункціональні зміни рецепторних нейронів спинномозкових вузлів при опіковій хворобі. Вісник Вінницького державного медичного університету. 1998. 296-297.

26. Волков К.С., Пасєчко Н.В., Андріїшин О.П. Ультраструктурні основи деструктивних і регенераторних процесів у внутрішніх органах при важких опіках шкіри в умовах сорбційної детоксикації організму. Вісник наукових досліджень. 1997; № 2-3. С.31-32.