Вас вітає кафедра гістології та ембріології !

Штат кафедри: 2 професора, 8 доцентів, 2 старших викладачів, 2 старших лаборантів, 1 лаборант, 1 аспірант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

"Гістологія, цитологія та ембріологія"

На кафедрі навчаються студенти:

медичної факультету;

стоматологічного факультету;

  • факультету іноземних студентів;

за спеціальностями:

  • "медицина" (І курс, ІІ курс);
  • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);

за формою навчання:

  • очна;