Вас вітає кафедра гістології та ембріології !

Штат кафедри: 1 професор, 9 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистент, 1 старший лаборант, 1 лаборант, 1 аспірант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • "Гістологія, цитологія та ембріологія".

На кафедрі навчаються студенти:

  • медичного факультету;
  • стоматологічного факультету;
  • факультету іноземних студентів

за спеціальностями:

  • "медицина" (І курс, ІІ курс);
  • "стоматологія" (І курс, ІІ курс)

за формою навчання:

  • очна.