Дисертації, які виконані працівниками кафедри


 1. Якубишина Л.В. «Мікроскопічні та субмікроскопічні зміни в наднирниках і щитоподібній залозі при космічних перевантаженнях» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Львів, 1974)
 2. Пасєчко Н.В. «Морфогенез структурних та функціональних уражень слизової тонкої кишки при опіковій хворобі та їх корекція антиоксидантами» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 1989)
 3. Волков К.С. «Морфологічні зміни гіпоталамо-нейрогіпофізарної секреторної системи при опіковій травмі і після застосування антиоксидантів та ентеросорбентів» за спеціальністю 03.00.11 – ембріологія, гістологія і цитологія (Київ, 1995)
 4. Пасєчко Н.В. «Морфологія тонкої кишки при опіковій хворобі та її корекція ентеросорбентами» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 1995)
 5. Грималюк О.І. «Морфологія червоного кісткового мозку в нормі та за дії опікової травми» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія і ембріологія (Київ, 2000)
 6. Андріїшин О.П. «Вплив антиоксидантів та ентеросорбента на розвиток деструктивних та регенераторних процесів в спинномозкових вузлах при тяжкій термічній травмі» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2001).
 7. Довбуш А.В. «Морфологічний стан і життєздатність аутодермотрансплантатів при різних методах консервування» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2002)
 8. Федонюк Л. Я. «Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2003).
 9. Бігуняк Т. В. «Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантатів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2003)
 10. Довгалюк А.І. «Фітотоксичні та цитогенетичні ефекти важких металів» за спеціальністю 03.00.11 – гістологія, цитологія, клітинна біологія (Київ, 2004).
 11. Тупол Л.Д. «Морфофункціональні зміни та регенераторні процеси в печінці при важких опіках в умовах ранньої некректомії і використання ліофілізованої ксеношкіри» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2007)
 12. Небесна З.М. «Морфофункціональний стан нирки в умовах ранньої некректомії і застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів при експериментальній термічній травмі» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2008).
 13. Шутурма О.Я. «Структурно-функціональні зміни дванадцятипалої кишки при експериментальному кріогенному панкреатиті та їх корекція» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2008)
 14. Котик А.О. «Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування жінок із лейоміомою матки та порушенням мінеральної щільності кісткової тканини» (2012)
 15. Литвинюк С.О. «Морфологічні зміни в гіпокампі при термічній травмі та застосуванні ліофілізованої шкіри» (Вінниця, 2012)
 16. Гетманюк І.Б. «Морфофункціональні зміни в передсердях та вушках серця при експериментальній термічній травмі і застосуванні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2012)
 17. Крамар С.Б. «Морфологічний стан шкіри при експериментальній термічній травмі та за умов корекції» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль,2015)
 18. Небесна З.М. «Морфофункціональні зміни легень при експериментальній термічній травмі та за умов корекції» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2016)

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. К.С. Волкова

 1. Ремінецький Б.Я. «Морфофункціональні вікові зміни росту і формоутворення кісток скелету і їх реадаптація при клітинній дегідратації організму» за спеціальністю 03.00.11-ембріологія, гістологія і цитологія (Київ, 1996).
 2. Довбуш А. В. «Морфологічний стан і життєздатність аутодермотрансплантатів при різних методах консервування» 14.03.09- гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2002).
 3. Федонюк Л.Я. «Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення» за спеціальністю 14.03.09- гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2002).
 4. Бігуняк Т.В. «Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантатів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні» за спеціальністю 14.03.09- гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2002).
 5. Тупол Л.Д. «Морфофункціональні зміни та регенераторні процеси в печінці при важких опіках в умовах ранньої некректомії і використання ліофілізованої ксеношкіри » за спеціальністю 14.03.09- гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2007).
 6. Яворська С.І. «Морфологічний стан нирки при експериментальних ураженях печінки та підшлункової залози» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2007).
 7. Небесна З. М. «Морфофункціональний стан нирки в умовах ранньої некректомії і застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів при експериментальній термічній травмі» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2008).
 8. Гребеник І.М. «Морфофункціональні властивості рогівки свині при різних методах консервування» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2010).
 9. Герасимчук Н.Л. «Конституційні параметри юнаків і дівчат та морфо функціональний стан щитоподібної залози при цукровому діабеті» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2011).
 10. Гетманюк І. Б. «Морфофункціональні зміни в передсердях та вушках серця при експериментальній термічній травмі і застосуванні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2012).
 11. Литвинюк С. О. «Морфологічні зміни в гіпокампі при термічній травмі та застосуванні ліофілізованої шкіри» (Вінниця, 2012).
 12. Сорока Ю.В. «Структурно-метаболічні зміни нирки і печінки, зумовлені хронічною ендогенною неопластичною інтоксикацією та компонентами цитостатичної терапії» за спеціальністю 14.03.04- патологічні фізіологія (Тернопіль, 2014).
 13. Вітер В.С. «Морфологічні зміни серця при експериментальній термічній травмі і застосуванні ліофілізованої ксеношкіри» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2015).
 14. Крамар С. Б. «Морфологічний стан шкіри при експериментальній термічній травмі та за умов корекції» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2015).
 15. Небесна З. М. «Морфофункціональні зміни легень при експериментальній термічній травмі та за умов корекції» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2016).