Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Небесна З.М. «Морфофункціональні зміни легень при експериментальній термічній травмі та за умов корекції» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2016).

2. Крамар С.Б. «Морфологічний стан шкіри при експериментальній термічній травмі та за умов корекції» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль,2015).

3. Гетманюк І.Б. «Морфофункціональні зміни в передсердях та вушках серця при експериментальній термічній травмі і застосуванні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2012).

4. Литвинюк С.О. «Морфологічні зміни в гіпокампі при термічній травмі та застосуванні ліофілізованої шкіри» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Вінниця, 2012).

5. Котик А.О. «Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування жінок із лейоміомою матки та порушенням мінеральної щільності кісткової тканини» (Тернопіль, 2012).

6. Шутурма О.Я. «Структурно-функціональні зміни дванадцятипалої кишки при експериментальному кріогенному панкреатиті та їх корекція» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2008).

7. Небесна З.М. «Морфофункціональний стан нирки в умовах ранньої некректомії і застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів при експериментальній термічній травмі» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2008).

8. Тупол Л.Д. «Морфофункціональні зміни та регенераторні процеси в печінці при важких опіках в умовах ранньої некректомії і використання ліофілізованої ксеношкіри» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2007).

9. Довгалюк А.І. «Фітотоксичні та цитогенетичні ефекти важких металів» за спеціальністю 03.00.11 – гістологія, цитологія, клітинна біологія (Київ, 2004).

10. Бігуняк Т. В. «Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантатів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2003).

11. Федонюк Л. Я. «Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2003).

12. Довбуш А.В. «Морфологічний стан і життєздатність аутодермотрансплантатів при різних методах консервування» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2002).

13. Андріїшин О.П. «Вплив антиоксидантів та ентеросорбента на розвиток деструктивних та регенераторних процесів в спинномозкових вузлах при тяжкій термічній травмі» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2001).

14. Грималюк О.І. «Морфологія червоного кісткового мозку в нормі та за дії опікової травми» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія і ембріологія (Київ, 2000).

15. Пасєчко Н.В. «Морфологія тонкої кишки при опіковій хворобі та її корекція ентеросорбентами» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 1995).

16. Волков К.С. «Морфологічні зміни гіпоталамо-нейрогіпофізарної секреторної системи при опіковій травмі і після застосування антиоксидантів та ентеросорбентів» за спеціальністю 03.00.11 – ембріологія, гістологія і цитологія (Київ, 1995).

17. Пасєчко Н.В. «Морфогенез структурних та функціональних уражень слизової тонкої кишки при опіковій хворобі та їх корекція антиоксидантами» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 1989).

18. Якубишина Л.В. «Мікроскопічні та субмікроскопічні зміни в наднирниках і щитоподібній залозі при космічних перевантаженнях» за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія (Львів, 1974).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. З. М. Небесної

  1. Муха С. Ю. «Морфологічна реорганізація сім'яників при експериментальній термічній травмі та застосуванні субстрата ліофілізованої ксеношкіри» за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія (Тернопіль, 2020).


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. К.С. Волкова

1. Небесна З. М. «Морфофункціональні зміни легень при експериментальній термічній травмі та за умов корекції» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2016).

2. Крамар С. Б. «Морфологічний стан шкіри при експериментальній термічній травмі та за умов корекції» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2015).

3. Вітер В.С. «Морфологічні зміни серця при експериментальній термічній травмі і застосуванні ліофілізованої ксеношкіри» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2015).

4. Сорока Ю.В. «Структурно-метаболічні зміни нирки і печінки, зумовлені хронічною ендогенною неопластичною інтоксикацією та компонентами цитостатичної терапії» за спеціальністю 14.03.04- патологічна фізіологія (Тернопіль, 2014).

5. Гаврилюк-Скиба Г.О. «Морфофункціональні зміни селезінки при експериментальній термічній травмі» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2013).

6. Литвинюк С. О. «Морфологічні зміни в гіпокампі при термічній травмі та застосуванні ліофілізованої шкіри» (Вінниця, 2012).

7. Гетманюк І. Б. «Морфофункціональні зміни в передсердях та вушках серця при експериментальній термічній травмі і застосуванні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2012).

8. Герасимчук Н.Л. «Конституційні параметри юнаків і дівчат та морфо функціональний стан щитоподібної залози при цукровому діабеті» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2011).

9. Гребеник І.М. «Морфофункціональні властивості рогівки свині при різних методах консервування» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2010).

10. Небесна З. М. «Морфофункціональний стан нирки в умовах ранньої некректомії і застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів при експериментальній термічній травмі» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2008).

11. Яворська С.І. «Морфологічний стан нирки при експериментальних ураженях печінки та підшлункової залози» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (Тернопіль, 2007).

12. Тупол Л.Д. «Морфофункціональні зміни та регенераторні процеси в печінці при важких опіках в умовах ранньої некректомії і використання ліофілізованої ксеношкіри » за спеціальністю 14.03.09- гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2007).

13. Бігуняк Т.В. «Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантатів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні» за спеціальністю 14.03.09- гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2002).

14. Федонюк Л.Я. «Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення» за спеціальністю 14.03.09- гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2002).

15. Довбуш А. В. «Морфологічний стан і життєздатність аутодермотрансплантатів при різних методах консервування» 14.03.09- гістологія, цитологія, ембріологія (Київ, 2002).

16. Ремінецький Б.Я. «Морфофункціональні вікові зміни росту і формоутворення кісток скелету і їх реадаптація при клітинній дегідратації організму» за спеціальністю 03.00.11-ембріологія, гістологія і цитологія (Київ, 1996).