Історія кафедри

Кафедра гістології та ембріології була заснована в липні 1957 року. Організатором і завідувачем кафедри гістології з 1957 р. до 1977 р. була доц. І.П. Тюріна. Вона закінчила Львівський медінститут в 1946 р. і аспірантуру при кафедрі патологічної анатомії цього ж інституту, кандидатську дисертацію захистила в 1955 р., а в 1962 р. отримала звання доцента.

Воістину патріархом кафедри вважають професора С.А. Сморщка. Після захисту кандидатської дисертації у Львівському зооветеринарному інституті він з 1967 р. працював асистентом кафедри гістології нашого інституту, з 1970 р. – доцентом, а з 1977 р. – завідувачем кафедри. Сергій Андрійович був дуже активним та ініціативним педагогом, ученим, наставником. Він створив сучасну, естетично оформлену, одну з кращих на той час в інституті кафедру, а у 1972 році організував лабораторію електронної мікроскопії. В 1982 р. був нагороджений нагрудним знаком “За отличные успехи в работе”. У 1983 році за цикл робіт “Розробка патогенезу, діагностики та лікування опікової травми і реабілітація травмованих опіками хворих в Україні” Сергій Андрійович був удостоєний Державної премії України в галузі науки та техніки. В 1984 р. він захистив докторську дисертацію, а в 1985 р. йому присуджено вчене звання професор.

Із 1972 р. на кафедрі працює К.С. Волков, спочатку інженером лабораторії електронної мікроскопії, з 1984 р., після захисту кандидатської дисертації, асистентом, старшим викладачем, доцентом і з 1995 р. – завідувачем кафедри. У 1997 р. присвоєне вчене звання професора і цього ж року став академіком Міжнародної академії інтегративної антропології, а також Академії національного прогресу. У 1981 р. був нагороджений медаллю “За трудову доблесть”. У 2005-2006 роках Костянтин Степанович був проректором з наукової роботи. З 2006 року директор ННІ морфології.

На даний час штат кафедри складається із завідувача кафедри професора (К.С. Волков), десяти доцентів ( д.б.н. З.М. Небесна, к.м.н. Л.В. Якубишина, к.м.н. О.П. Андріїшин, к.б.н. А.В.Довбуш, к.б.н. А.І. Довгалюк, к.б.н. О.Я. Шутурма, к.м.н. Л.Д. Тупол, к.м.н. С.О. Литвинюк, к.м.н. А.О. Котик, к.б.н. О.І. Грималюк), одного старшого викладача ( к.б.н. І.Б. Гетманюк ), одного асистента ( к.б.н. С.Б. Крамар), двох старших лаборантів (Н.П. Зикова, В.В. Кульбіцька), одного лаборанта (С.І. Дудар).

Колектив кафедри гістології та ембріології (2015 рік)

Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

За останні роки покращився рівень наукових досліджень. Колектив кафедри гістології та ембріології, який очолює з 1995 р. учень лауреата Державної премії України С.А. Сморщка професор К.С. Волков, продовжує активно працювати над проблемою патогенезу органів систем організму та впливу ліофілізованої ксеношкіри на перебіг регенераторних процесів, плідно співпрацюючи з обласним опіковим відділенням і Українським опіковим центром.

Ще в жовтні 1972 року при кафедрі гістології медичного інституту була створена лабораторія електронної мікроскопії. Її засновником і незмінним керівником впродовж 23 років був доцент, а згодом доктор біологічних наук, професор, академік УАЕН С.А. Сморщок. Розвиваючи концепцію академіка Д.С. Саркісова про внутрішньоклітинну репаративну регенерацію, професор С.А. Сморщок і його учні своїми дослідженнями встановили, що в основі морфофункціональних порушень клітин, тканин і органів при важких термічних ураженнях лежить деструкція плазматичних, ядерних і органоїдних мембран, а комплексне застосування водо- і жиророзчинних антиоксидантів (мембранопротекторів) та ентеросорбентів позитивно впливає на компенсаторно-пристосувальні і регенераційні процеси, сприяє нормалізації структури і функції тканин.

Великим досягненням і визнанням науково-дослідницької роботи кафедри та її лабораторії було присвоєння у 1982 році її керівникові С.А. Сморщку звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт “Розробка патогенезу, діагностики і лікування опікової травми і реабілітація травмованих опіками”. Планові і держбюджетні науково-дослідні роботи кафедри, дисертаційні роботи співробітників внесли вагомий вклад у розвиток комбустіології.

На даний час наукова робота кафедр ННІ морфології виконується в загальноінститутській морфологічній лабораторії. Лабораторні приміщення складають морфогістохімічна, електронномікроскопічна, морфометрична і спектрофотометрична кімнати. Наукова лабораторія обладнана сучасною апаратурою. Лабораторні мікроскопи з відеосистемами та програмним забезпеченням дозволяють здійснювати як якісний, так і морфометричний аналіз змін тканин і органів систем організму. Електронномікроскопічні дослідження і документація матеріалу проводяться на електронних мікроскопах ПЕМ-125К обладнаних цифровими системами виведення зображення високої роздільної здатності. У грудні 2011 року придбаний новий лабораторний мікроскоп з сучасним програмним забезпеченням.

Оснащення наукової лабораторії.

Лабораторний мікроскоп з відеосистемою, електронний мікроскоп з програмним забезпеченням.

При виконанні гістологічних досліджень використовуються як загальні методики (забарвлення гістопрепаратів гематоксиліном та еозином, толуідиновим синім за Нісслем, залізним гематоксиліном), так і спеціальні методики (за ван-Денгайном, імпрегнація сріблом), гістохімічні (сукцинатдегідрогеназа, кисла і лужна фосфатази, глікоген, визначення кислих і нейтральних мукополісахаридів методом Шиффа, трьохкольоровий метод Пікро-Маллорі). Освоєні імуногістохімічні методики: визначення Т- і В-лімфоцитів (СD3, CD4, CD8, CD20, CD68, CD45), макрофагів, апоптозу та мітотичного поділу. Широко використовуються макрометричні, масометричні, морфометричні методи досліджень. Постійно застосовується електронномікроскопічні та електронноморфометрічні методики досліджень.

Порізку матеріалу на ультрамікротомі для електронномікроскопічних досліджень проводить доцент З.М. Небесна.

Виховна робота

Викладачами кафедри гістології та ембріології активно проводиться виховна робота зі студентами в закріплених за кафедрою групах. Як куратори студентських груп (вітчизняних та іноземних) вони проводять з ними екскурсії, диспути, культпоходи на вистави, концерти. Щорічно студенти вшановують пам’ять жертв голодомору 1932-1933 р.р. та відвідують музей репресованих політв’язнів.

Екскурсія у м. Ужгород

На кафедрі розроблений перспективний план її розвитку на 2012 – 2017 н. р., в який включено наступні заходи:

·систематично підвищувати професійний рівень шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, а також стажуванням на робочих місцях, вдосконалювати рівень володіння англійською мовою викладачами;

·активно проводити роботу з написання нових підручників, посібників, атласів, удосконалювати різноманітні методичні матеріали;

·доукомплектувати нові навчальні кімнати комп'ютерами, доповнити навчальний фонд новими мікропрепаратами як загальними, так і демонстраційними;

·постійно поновлювати навчальну базу новими електронними підручниками і атласами, відеофільмами, широко використовувати їх при проведенні практичних занять та самостійній роботі студентів;

·поповнити матеріали підготовки до практичних занять і лекцій новими сучасними клінічними даними, а також результатами наукових досліджень;

·систематично планувати і своєчасно виконувати міжкафедральні НДР з пріорітетних напрямків медико-біологічних проблем, розширити обсяг застосування методик морфологічних досліджень;

·покращити інноваційну та патентно-ліцензійну діяльність, виконавцям дисертаційних робіт та міжкафедральних НДР широко впроваджувати отримані нові наукові результати у практику.