Кафедра гістології та ембріології була заснована в липні 1957 року. Спочатку кафедра розташовувалась у біологічному корпусі на Театральній площі, налічувала 3 навчальні кімнати, асистентську і лаборантську. Зі збільшенням прийому студентів кількість співробітників кафедри зросла. У серпні 1959 році її було переведено у новозбудований морфологічний корпус, що на вул. Руська, 12. При кафедрі було створено наукову лабораторію, придбано мікротоми, апарат для проведення і заливки гістологічного матеріалу, термостати, навчальні мікроскопи. З 1975 до 1979 роки кафедра була розташована у пристосованому для роботи приміщенні на території віварію. У серпні 1979 році її було переведено в навчальний корпус на вул. Руська, 36. Навчальний процес проводився у 6 навчальних кімнатах, які відповідали сучасним вимогам. При кафедрі була організована наукова лабораторія, в якій виконували мікроскопічні, гістохімічні, морфометричні та електоронно-мікроскопічні дослідження. Із січня 2004 року кафедра розташована у морфологічному корпусі, що на вул. Руська, 12. На сьогодні на кафедрі є 6 навчальних кімнат, у яких одночасно можна проводити практичні заняття з 12 групами студентів. Навчальні кімнати оснащені новими мікроскопами, сучасною відеотелевізійною та коп'ютерною технікою для демонстрації мікропрепаратів. акредитована наукова лабораторія обладнена сучасною гістологічною технікою, у тому числі двома електронними мікроскопами, ультрамікротомами, світлооптичними мікроскопами з відеосистемами.

Організатором і завідувачем кафедри гістології з 1957-1977 роках була доц. І.П. Тюріна. Вона закінчила Львівський медінститут в 1946 році та аспірантуру при кафедрі патологічної анатомії цього ж інституту, кандидатську дисертацію захистила в 1955 році, а в 1962 році отримала звання доцента.

Завідувач кафедри

доц. І.П. Тюріна

(з 1957 по 1977 роки)

Воістину патріархом кафедри вважають професора С.А. Сморщка. Після захисту кандидатської дисертації у Львівському зооветеринарному інституті він з 1967 р. працював асистентом кафедри гістології нашого інституту, з 1970 року – доцентом, а з 1977 року – завідувачем кафедри. Сергій Андрійович був дуже активним та ініціативним педагогом, ученим, наставником. Він створив сучасну, естетично оформлену, одну з кращих на той час в інституті кафедру, а у 1972 році організував лабораторію електронної мікроскопії. В 1982 році був нагороджений нагрудним знаком “За отличные успехи в работе”. У 1983 році за цикл робіт “Розробка патогенезу, діагностики та лікування опікової травми і реабілітація травмованих опіками хворих в Україні” Сергій Андрійович був удостоєний Державної премії України в галузі науки та техніки. В 1984 році він захистив докторську дисертацію, а в 1985 році йому присуджено вчене звання професор.

Завідувач кафедри

проф. С.А. Сморщок

(з 1977 по 1995 роки)

Проф. С.А. Сморщок проводить практичне заняття (1986 рік)

Майже півстоліття – з 1972 по 2019 рік - на кафедрі працював Волков Костянтин Степанович. Спочатку він був інженером першої на теренах Західної України лабораторії електронної мікроскопії, у створенні якої він активно допомагав своєму науковому вчителю Сморщку Сергію Андрійовичу. У 1981 році Волков К.С. здобув другу вищу освіту зі спеціальності «біологія», а в 1984 році, після захисту кандидатської дисертації, став асистентом, а згодом старшим викладачем і доцентом кафедри гістології, яку очолив у 1995 році. Наступного року Костянтин Степанович успішно захистив докторську дисертацію на тему «Морфологічні зміни гіпоталамо-нейрогіпофізарної секреторної системи при опіковій травмі і після застосування антиоксидантів та ентеросорбентів». У 1997 році йому було присвоєне вчене звання професора та цього ж року він став академіком Міжнародної академії інтегративної антропології, а також Академії національного прогресу.

Волков Костянтин Степанович став гідним продовжувачем традицій Тернопільської школи гістологів, заснованої проф. Сморщком С.А. 15 учнів під його керівництвом виконали і захистили 1 докторську та 15 кандидатських дисертацій. Він є співавтором сучасного підручника з гістології українською мовою та посібника з ембріології англійською мовою. Три його посібники з електронної мікроскопії є базовими для вивчення ультраструктури клітин, тканин та органів студентами медичних спеціальностей.

У 2005-2006 роках Волков К. С. був проректором з наукової роботи, в 2006 – 2014 роках - директором ННІ морфології. Впродовж багатьох років він був членом 2 спеціалізованих рад із захисту дисертацій та членом редколегій 6 наукових журналів.

Професійна та громадська діяльність проф. К.С. Волкова відзначені медаллю “За трудову доблесть”, грамотами Верховної Ради та Міністерства охорони здоров’я України, грамотами і подяками адміністрації університету.

Завідувач кафедри

проф. К. С. Волков

(з 1995 по 2019 роки)

Завідувач кафедри

проф. З. М. Небесна

(з 2019 по даний час )

Доктор біологічних наук, професор Небесна Зоя Михайлівна у 2003 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Морфофункціональний стан нирки в умовах ранньої некректомії і застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів при експериментальній термічній травмі”, а у 2016 р. – докторську “Морфофункціональні зміни легень при експериментальній термічній травмі та за умов корекції”. З 2019 р. – завідувач кафедри.

На даний час штат кафедри складається із завідувача кафедри професора (З. М. Небесна), дев"яти доцентів (канд. мед. наук. Л. В. Якубишина, канд. мед. наук. О. П. Андріїшин, канд. біол. наук. А. В. Довбуш, канд. біол. наук. А. І. Довгалюк, канд. біол. наук. О. Я. Шутурма, канд. мед. наук. Л. Д. Тупол, канд. мед. наук. С. О. Литвинюк, канд. біол. наук. О. І. Грималюк, канд. біол. наук. С. Б. Крамар), одного старшого викладача (канд. біол. наук. І.Б. Гетманюк), одного асистента (В. В. Кульбіцька), одного старшого лаборанта (Н. П. Зикова), одного лаборанта (С. І. Дудар) та трьох аспірантів (Н. В. Огінська, О. С. Редько, І. Р. Палій).


Колектив кафедри гістології та ембріології (зліва направо): А.В. Довбуш, І. Б. Гетманюк, О. П. Андріїшин, Л. В. Якубишина, С. В. Дудар, Н. П. Зикова, Н. В. Огінська, С. Б. Крамар, Л. Д. Тупол, З. М. Небесна, А. І. Довгалюк, О. Я. Шутурма, О. С. Редько, В.В. Кульбіцька, С. О. Литвинюк (2021 рік)

Колектив кафедри гістології та ембріології (зліва направо): Л. В. Якубишина, С. Б. Крамар, І. Б. Гетманюк, О. П. Андріїшин, Н. П. Зикова, Н. В. Огінська, А.В. Довбуш, В.В. Кульбіцька, С. В. Дудар, Л. Д. Тупол, С. О. Литвинюк, А. І. Довгалюк, О. Я. Шутурма, О. І. Грималюк. Сидить З. М. Небесна (2020 рік)

Колектив кафедри продовжує наукові дослідження започатковані лауреатом Державної премії України С.А. Сморщком та професором К.С. Волковим щодо встановлення патогенезу органів систем організму та впливу ліофілізованої ксеношкіри та інших методів корекції на перебіг регенераторних процесів при опіковій травмі шкіри.

Колектив кафедри гістології та ембріології (зліва направо) сидять: доц. О. П. Андріїшин, проф. К. С. Волков, доц. Л. В. Якубишина; стоять: ст. лаб. Н. П. Зикова, асист. С. Б. Крамар, доц. А. І. Довгалюк, доц. А. В. Довбуш, доц. З. М. Небесна, асист. Л. Д. Тупол, асист. А. О. Котик, асист. С. О. Литвинюк (2015 рік)

З 1973 р. старшим лаборантом кафедри працювала О. Ю. Буджерин, а з 1979 до 1984 р. вона була асистентом. Асистентами кафедри були Л. А. Гейнак (1973). Ю. М. Лукашнна (1973-1976). Н.М. Забута (1973-1979).

З 1979 р..після закінчення Тернопільського медичного інституту, на кафедрі працювала О. С. Кузів - спочатку асистентом, потім доцентом і професором кафедри. У 1983 р. вона захи- стила кандидатську, а в 1996 р. - докторську дисертації. В 1985 р. після закінчення з відзнакою інституту, була прийнята в аспірантуру Н. В. Насєчко. У 1988 р. вона захистила кандидатську, а в 1996 р. докторську дисертацію. Працювала асистентом, згодом доцентом кафедри. На даним час проф. Н. В. Пасєчко - завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1.

З 1986 р.після закінчення з відзнакою Тернопільського медичного інституту, молодшим науковим співробілшком госпдоговірної темн на кафедрі працювала О. П. Андришин. 31995 р. вона була асистентом, з 2004 р. - доцентом

3 1984 до 1995 р старшим інженером лабораторії електронної мікросоконїї працював О. І. Грималюк. із 1995 р. він був асистентом, а з 2004 р. - доцентом кафедри.

Аспірантом кафедри був випускник Тернопільського медичного інституту А.В. Царенко (1984-1986). Протягом 1996 1997 н. р. асистентом кафедри була випускниця Тернопільського медичного інституту І. С. Мисула.

З 1998 до 2003 р. спочатку аспірантом, а потім асистентом працювала Л. Я. Федонюк. Зараз вона - завідувач кафедри медичної біології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Аспірантом кафедри був А. В. Довбуш (1999-2002). Після захисту кандидатської дисертації він працював асистентом. із 2004 р. старшим викладачем, а з 2006р. - доцент кафедри.

З 2003 р. асистентом кафедри, а після захисту кандидатської дисертації, з 2014 р. обіймає посаду доцента А. О. Котик.

З 2004 до 2007 р. асистентом кафедри працював О. Я. Чорнописький.

З 2004 р. на кафедрі працює асистентом, а з 2014 р. доцентом А. І. Довгалюк.

З 2004 до 2006 р. аспірантом кафедри була випускниця нашого університету Л.Д. Тупол. З 2007 р. після захисту кандидатської дисертації вона - асистент, а з 2015 р. - доцент.

З 2008 р. на кафедрі працює асистентом О. Я. Шутурма, а після захисту дисертації. з 2014 р. вона - доцент.

З 2001 до 2005 р. І. Б. Гетманюк працювала інженером з електронної мікроскопії, потім була науковим співробітником ЦНДЛ. З 2008 р.. після захисту дисертації. вона працювала асистентом, а з 2015 р. старшин викладач кафедри.

З 2003 р. старшим лаборантом кафедри працювала 3. М. Небесна. після захисту дисертації, із 2008 р. вона стала асистентом, а з 2013 р. обіймає посаду доцента кафедри. У 2016 р. 3.М. Небесна захистила докторську дисертацію та й призначено директором ННІ морфології.

З 2009 р. асистентом кафедри була випускниця ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університет імені І. Я. Горбачевського» С. О. Литвинюк. Піспя захисту дисертації вона обіймає посаду доцента кафедри.

3 2011 р. старшим лаборантом кафедри працювала С Б. Крамар, а з 2015 р. обіймала посаду асистента. В 2016 р. вона захистила кандидатську дисертацію. З 2019 р. доцент кафедри.

Від дня заснування кафедри препаратором працювала О. П. Яремус. її руками була виготовлена не одна тисяча гістологічних препаратів як для навчального процесу, так і наукової роботи. Зараз Ольга Петрівна на заслуженому відпочинку.

Довгий час лаборантами кафедри були Л. М. Маринченко. Л. М. Мусієнко; старшими лаборантами Л. Р. Фалендиш. Л. П. Пономарьона. Л. І. Шаматайло, Л. В. Котко. Препараторами кафедри були Н. М. Костіна. Н. Ю. Чарківська.Т. В. Дембіцька. З 2009 до 2011 р. старшим лаборантом кафедри був П. В. Коннов. З 2009 р. старшим лаборантом кафедри працювала В. В. Кульбіцька. а із 2011р. Н. П. Зикова. З 2016 р. лаборантом кафедри працює С І. Дудар.

Ще в жовтні 1972 року при кафедрі гістології медичного інституту була створена лабораторія електронної мікроскопії. Її засновником і незмінним керівником впродовж 23 років був доцент, а згодом доктор біологічних наук, професор, академік УАЕН С.А. Сморщок. Розвиваючи концепцію академіка Д.С. Саркісова про внутрішньоклітинну репаративну регенерацію, професор С.А. Сморщок і його учні своїми дослідженнями встановили, що в основі морфофункціональних порушень клітин, тканин і органів при важких термічних ураженнях лежить деструкція плазматичних, ядерних і органоїдних мембран, а комплексне застосування водо- і жиророзчинних антиоксидантів (мембранопротекторів) та ентеросорбентів позитивно впливає на компенсаторно-пристосувальні і регенераційні процеси, сприяє нормалізації структури і функції тканин.

Великим досягненням і визнанням науково-дослідницької роботи кафедри та її лабораторії було присвоєння у 1982 році її керівникові С.А. Сморщку звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт “Розробка патогенезу, діагностики і лікування опікової травми і реабілітація травмованих опіками”. Планові і держбюджетні науково-дослідні роботи кафедри, дисертаційні роботи співробітників внесли вагомий вклад у розвиток комбустіології.

На даний час наукова робота кафедр ННІ морфології виконується в загальноінститутській морфологічній лабораторії. Лабораторні приміщення складають морфогістохімічна, електронномікроскопічна, морфометрична і спектрофотометрична кімнати. Наукова лабораторія обладнана сучасною апаратурою. Лабораторні мікроскопи з відеосистемами та програмним забезпеченням дозволяють здійснювати як якісний, так і морфометричний аналіз змін тканин і органів систем організму. Електронномікроскопічні дослідження і документація матеріалу проводяться на електронних мікроскопах ПЕМ-125К обладнаних цифровими системами виведення зображення високої роздільної здатності. У грудні 2011 року придбаний новий лабораторний мікроскоп з сучасним програмним забезпеченням.

Порізку матеріалу на ультрамікротомі для електронномікроскопічних досліджень проводить ст. викл. З. М. Небесна (2014 рік)

Асист. С. Б. Крамар працює за лабораторним мікроскопом з відеосистемою (2015 рік)

Ст. лаб. П. В. Копнов працює за електронним мікроскопом з програмним забезпеченням (2015 рік)

При виконанні гістологічних досліджень використовуються як загальні методики (забарвлення гістопрепаратів гематоксиліном та еозином, толуідиновим синім за Нісслем, залізним гематоксиліном), так і спеціальні методики (за ван-Денгайном, імпрегнація сріблом), гістохімічні (сукцинатдегідрогеназа, кисла і лужна фосфатази, глікоген, визначення кислих і нейтральних мукополісахаридів методом Шиффа, трьохкольоровий метод Пікро-Маллорі). Освоєні імуногістохімічні методики: визначення Т- і В-лімфоцитів (СD3, CD4, CD8, CD20, CD68, CD45), макрофагів, апоптозу та мітотичного поділу. Широко використовуються макрометричні, масометричні, морфометричні методи досліджень. Постійно застосовується електронномікроскопічні та електронноморфометрічні методики досліджень.

Викладачами кафедри гістології та ембріології активно проводиться виховна робота зі студентами в закріплених за кафедрою групах. Як куратори студентських груп (вітчизняних та іноземних) вони проводять з ними екскурсії, диспути, культпоходи на вистави, концерти. Щорічно студенти вшановують пам’ять жертв голодомору 1932-1933 років та відвідують музей репресованих політв’язнів.

Екскурсія у м. Ужгород (2017 рік)

На кафедрі щороку розробляються перспективні плани її розвитку, які передбачають наступні заходи: систематично підвищувати професійний рівень шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, а також стажуванням на робочих місцях, вдосконалювати рівень володіння англійською мовою викладачами; активно проводити роботу з написання нових підручників, посібників, атласів, удосконалювати різноманітні методичні матеріали; доукомплектувати нові навчальні кімнати комп'ютерами, доповнити навчальний фонд новими мікропрепаратами як загальними, так і демонстраційними; постійно поновлювати навчальну базу новими електронними підручниками і атласами, відеофільмами, широко використовувати їх при проведенні практичних занять та самостійній роботі студентів; поповнити матеріали підготовки до практичних занять і лекцій новими сучасними клінічними даними, а також результатами наукових досліджень; систематично планувати і своєчасно виконувати міжкафедральні НДР з пріорітетних напрямків медико-біологічних проблем, розширити обсяг застосування методик морфологічних досліджень; покращити інноваційну та патентно-ліцензійну діяльність, виконавцям дисертаційних робіт та міжкафедральних НДР широко впроваджувати отримані нові наукові результати у практику.