Кафедра гістології та ембріології була заснована в липні 1957 року. Спочатку кафедра розташовувалась у біологічному корпусі на Театральній площі, налічувала 3 навчальні кімнати, асистентську і лаборантську. Зі збільшенням прийому студентів кількість співробітників кафедри зросла. У серпні 1959 році її було переведено у новозбудований морфологічний корпус, що на вул. Руська, 12. При кафедрі було створено наукову лабораторію, придбано мікротоми, апарат для проведення і заливки гістологічного матеріалу, термостати, навчальні мікроскопи. З 1975 до 1979 роки кафедра була розташована у пристосованому для роботи приміщенні на території віварію. У серпні 1979 році її було переведено в навчальний корпус на вул. Руська, 36. Навчальний процес проводився у 6 навчальних кімнатах, які відповідали сучасним вимогам. При кафедрі була організована наукова лабораторія, в якій виконували мікроскопічні, гістохімічні, морфометричні та електоронно-мікроскопічні дослідження. Із січня 2004 року кафедра розташована у морфологічному корпусі, що на вул. Руська, 12. На сьогодні на кафедрі є 6 навчальних кімнат, у яких одночасно можна проводити практичні заняття з 12 групами студентів. Навчальні кімнати оснащені новими мікроскопами, сучасною відеотелевізійною та коп'ютерною технікою для демонстрації мікропрепаратів. акредитована наукова лабораторія обладнена сучасною гістологічною технікою, у тому числі двома електронними мікроскопами, ультрамікротомами, світлооптичними мікроскопами з відеосистемами.

Організатором і завідувачем кафедри гістології з 1957-1977 роках була доц. І.П. Тюріна. Вона закінчила Львівський медінститут в 1946 році та аспірантуру при кафедрі патологічної анатомії цього ж інституту, кандидатську дисертацію захистила в 1955 році, а в 1962 році отримала звання доцента.

Завідувач кафедри

доц. І.П. Тюріна

(з 1957 по 1977 роки)

Воістину патріархом кафедри вважають професора С.А. Сморщка. Після захисту кандидатської дисертації у Львівському зооветеринарному інституті він з 1967 р. працював асистентом кафедри гістології нашого інституту, з 1970 року – доцентом, а з 1977 року – завідувачем кафедри. Сергій Андрійович був дуже активним та ініціативним педагогом, ученим, наставником. Він створив сучасну, естетично оформлену, одну з кращих на той час в інституті кафедру, а у 1972 році організував лабораторію електронної мікроскопії. В 1982 році був нагороджений нагрудним знаком “За отличные успехи в работе”. У 1983 році за цикл робіт “Розробка патогенезу, діагностики та лікування опікової травми і реабілітація травмованих опіками хворих в Україні” Сергій Андрійович був удостоєний Державної премії України в галузі науки та техніки. В 1984 році він захистив докторську дисертацію, а в 1985 році йому присуджено вчене звання професор.

Завідувач кафедри

проф. С.А. Сморщок

(з 1977 по 1995 роки)

Проф. С.А. Сморщок проводить практичне заняття (1986 рік)

Із 1972 року на кафедрі працює К.С. Волков, спочатку інженером лабораторії електронної мікроскопії, з 1984 року, після захисту кандидатської дисертації, асистентом, старшим викладачем, доцентом і з 1995 року – завідувачем кафедри. У 1997 році присвоєне вчене звання професора і цього ж року став академіком Міжнародної академії інтегративної антропології, а також Академії національного прогресу. У 1981 році був нагороджений медаллю “За трудову доблесть”. У 2005-2006 роках Костянтин Степанович був проректором з наукової роботи. З 2006 року директор ННІ морфології.

Завідувач кафедри

проф. К. С. Волков

(з 1995 по 2019 роки)

На даний час штат кафедри складається із завідувача кафедри професора (З. М. Небесна), дев"яти доцентів (канд. мед. наук. Л. В. Якубишина, канд. мед. наук. О. П. Андріїшин, канд. біол. наук. А. В. Довбуш, канд. біол. наук. А. І. Довгалюк, канд. біол. наук. О. Я. Шутурма, канд. мед. наук. Л. Д. Тупол, канд. мед. наук. С. О. Литвинюк, канд. біол. наук. О. І. Грималюк, канд. біол. наук. С. Б. Крамар), одного старшого викладача (канд. біол. наук. І.Б. Гетманюк), одного асистента (В. В. Кульбіцька), одного старшого лаборанта (Н. П. Зикова), одного лаборанта (С. І. Дудар) та одного аспіранта (Н. В. Огінська).

Колектив кафедри гістології та ембріології (зліва направо) сидять: доц. О. П. Андріїшин, проф. К. С. Волков, доц. Л. В. Якубишина; стоять: ст. лаб. Н. П. Зикова, асист. С. Б. Крамар, доц. А. І. Довгалюк, доц. А. В. Довбуш, доц. З. М. Небесна, асист. Л. Д. Тупол, асист. А. О. Котик, асист. С. О. Литвинюк (2015 рік)

За останні роки покращився рівень наукових досліджень. Колектив кафедри гістології та ембріології, який очолює з 1995 р. учень лауреата Державної премії України С.А. Сморщка професор К.С. Волков, продовжує активно працювати над проблемою патогенезу органів систем організму та впливу ліофілізованої ксеношкіри на перебіг регенераторних процесів, плідно співпрацюючи з обласним опіковим відділенням і Українським опіковим центром.

Ще в жовтні 1972 року при кафедрі гістології медичного інституту була створена лабораторія електронної мікроскопії. Її засновником і незмінним керівником впродовж 23 років був доцент, а згодом доктор біологічних наук, професор, академік УАЕН С.А. Сморщок. Розвиваючи концепцію академіка Д.С. Саркісова про внутрішньоклітинну репаративну регенерацію, професор С.А. Сморщок і його учні своїми дослідженнями встановили, що в основі морфофункціональних порушень клітин, тканин і органів при важких термічних ураженнях лежить деструкція плазматичних, ядерних і органоїдних мембран, а комплексне застосування водо- і жиророзчинних антиоксидантів (мембранопротекторів) та ентеросорбентів позитивно впливає на компенсаторно-пристосувальні і регенераційні процеси, сприяє нормалізації структури і функції тканин.

Великим досягненням і визнанням науково-дослідницької роботи кафедри та її лабораторії було присвоєння у 1982 році її керівникові С.А. Сморщку звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт “Розробка патогенезу, діагностики і лікування опікової травми і реабілітація травмованих опіками”. Планові і держбюджетні науково-дослідні роботи кафедри, дисертаційні роботи співробітників внесли вагомий вклад у розвиток комбустіології.

На даний час наукова робота кафедр ННІ морфології виконується в загальноінститутській морфологічній лабораторії. Лабораторні приміщення складають морфогістохімічна, електронномікроскопічна, морфометрична і спектрофотометрична кімнати. Наукова лабораторія обладнана сучасною апаратурою. Лабораторні мікроскопи з відеосистемами та програмним забезпеченням дозволяють здійснювати як якісний, так і морфометричний аналіз змін тканин і органів систем організму. Електронномікроскопічні дослідження і документація матеріалу проводяться на електронних мікроскопах ПЕМ-125К обладнаних цифровими системами виведення зображення високої роздільної здатності. У грудні 2011 року придбаний новий лабораторний мікроскоп з сучасним програмним забезпеченням.

Порізку матеріалу на ультрамікротомі для електронномікроскопічних досліджень проводить ст. викл. З. М. Небесна (2014 рік)

Асист. С. Б. Крамар працює за лабораторним мікроскопом з відеосистемою (2015 рік)

Ст. лаб. П. В. Копнов працює за електронним мікроскопом з програмним забезпеченням (2015 рік)

При виконанні гістологічних досліджень використовуються як загальні методики (забарвлення гістопрепаратів гематоксиліном та еозином, толуідиновим синім за Нісслем, залізним гематоксиліном), так і спеціальні методики (за ван-Денгайном, імпрегнація сріблом), гістохімічні (сукцинатдегідрогеназа, кисла і лужна фосфатази, глікоген, визначення кислих і нейтральних мукополісахаридів методом Шиффа, трьохкольоровий метод Пікро-Маллорі). Освоєні імуногістохімічні методики: визначення Т- і В-лімфоцитів (СD3, CD4, CD8, CD20, CD68, CD45), макрофагів, апоптозу та мітотичного поділу. Широко використовуються макрометричні, масометричні, морфометричні методи досліджень. Постійно застосовується електронномікроскопічні та електронноморфометрічні методики досліджень.

Викладачами кафедри гістології та ембріології активно проводиться виховна робота зі студентами в закріплених за кафедрою групах. Як куратори студентських груп (вітчизняних та іноземних) вони проводять з ними екскурсії, диспути, культпоходи на вистави, концерти. Щорічно студенти вшановують пам’ять жертв голодомору 1932-1933 років та відвідують музей репресованих політв’язнів.

Екскурсія у м. Ужгород (2017 рік)

На кафедрі щороку розробляються перспективні плани її розвитку, які передбачають наступні заходи: систематично підвищувати професійний рівень шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, а також стажуванням на робочих місцях, вдосконалювати рівень володіння англійською мовою викладачами; активно проводити роботу з написання нових підручників, посібників, атласів, удосконалювати різноманітні методичні матеріали; доукомплектувати нові навчальні кімнати комп'ютерами, доповнити навчальний фонд новими мікропрепаратами як загальними, так і демонстраційними; постійно поновлювати навчальну базу новими електронними підручниками і атласами, відеофільмами, широко використовувати їх при проведенні практичних занять та самостійній роботі студентів; поповнити матеріали підготовки до практичних занять і лекцій новими сучасними клінічними даними, а також результатами наукових досліджень; систематично планувати і своєчасно виконувати міжкафедральні НДР з пріорітетних напрямків медико-біологічних проблем, розширити обсяг застосування методик морфологічних досліджень; покращити інноваційну та патентно-ліцензійну діяльність, виконавцям дисертаційних робіт та міжкафедральних НДР широко впроваджувати отримані нові наукові результати у практику.