На даний час наукова робота кафедри ННІ морфології виконується в загальноінститутській морфологічній лабораторії. Лабораторні приміщення складають морфогістохімічна, електронномікроскопічна, морфометрична і спектрофотометрична кімната. Наукова лабораторія обладнана сучасною апаратурою. Лабораторні мікроскопи з відеосистемами та програмним забезпеченням дозволяють здійснювати як якісні, так і морфометричний аналіз змін тканин і органів систем організму. Електронномікроскопічні дослідження і документація матеріалу проводять на електронних мікроскопах, обладнаних цифровими системами виведення зображення високої роздільної здатності.

У 2008 році завершено виконання планової міжкафедральної НДР "Зміни в ксенодермотрансплантантах при впливі на них фізичних чинників та ефективність їх виконання у хворих з опіковою травмою (клініко-морфологічне дослідження)". Вивчені токсична, сорбційна та антимікробна дія ліофілізованих ксенодерматрансплантатів після впливу на них фізичних чинників (синглетного кисню та біогальванізація). Клінічно і морфологічно обгрунтувано ефективність та доцільність виконання даних трансплантантів в комплексному лікування опікових хворих. Співробітники кафедри також приймали участь у виконанні планової НДР "Клініко-морфологічні зміни систем організму при цукровому діабеті і тиреопатіях у віковому аспекті" (2006-2009 роки). У межах цієї НДР вивчено ультразвукові та біохімічні показники щитоподібної залози у юнаків та дівчат при цукровому діабеті ІІ типу. Визначені взаємозв'язки антропосоматометричних показників із ультразвуковими об'єктами і рівнями гормонів щитоподібної залози.

У 2011 році завершено виконання планової міжкафедральної НДР "Використання чинників біоорганічної і фізичної природи для корекції регенераторних процесів при термічній травмі". Досліджено фізичні, біологічні властивості подрібненого субстрату кріліофілізованої ксеношкіри (свині), його вплив на перебіг регенераторних процесів у шкірі та органах систем організму після термічної травми. Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є організація наукових досліджень і впровадження їх в клінічну практику. Так, проведені комплексні морфологічні та клінічні дослідження обгрунтували доцільність нових методів лікування опікової хвороби. Розроблений інформативний метод контролю за процесом інтоксикації організму хворого з опіковим ураженням шляхом модифікованої методики реакції кислотного гемолізу дозволяє об'єктивно оцінювати динаміку ендотоксемії і може бути рекомендований до застосування у повсякденній практиці клінічних лабораторій. Встановлена висока біологічна активність силіконових пластин виробництва ПП "Комбустіолог" дає підставу використовувати їх для профілактики утворення рубців на місці заепітелізованих опікових ран та для лікування келоїдних рубців. Застосування ліофілізованих трансплантатів та подрібненого субстрату є перспективним методом корекції не тільки термічних, але й механічних дефектів шкіри. У 2011 році придбаний новий лабораторний мікроскоп з сучасним програмним забезпеченням, проведена модернізація ультрамікротома та електронного мікроскопа.

К. С. Волков та З. М. Небесна у лабораторії електронної мікроскопії з молодими науковцями (2016 рік)

20-21 жовтня 2016 року в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології». Науковий симпозіум організований навчально-науковим інститутом морфології та обласним товариством АГЕТ. У її роботі взяли участь 47 делегатів з різних вищих медичних навчальних закладів України.

До початку конференції на адресу оргкомітету надійшло 122 роботи, авторами яких є науковці Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, Національного медичного університету імені О.Богомольця (Київ), Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, Української медичної стоматологічної академії (Полтава), Буковинського державного медичного університету (Чернівці), Запорізького державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Одеського національного медичного університету та інші.

Науково-практична конференція "Прикладні аспекти морфології" (2016 рік)

Ст. лаб. Н.П. Зикова працює за ультрамікротом (2017 рік)

Ст. викл. С. Б. Крамар та лаб. С.І. Дудар працюють за санним мікротомом (2017 рік)

20-21 вересня 2018 року відбулися науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології» та засідання секції «Фундаментальні аспекти медицини» ХVІІ Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. Заходи організовані навчально-науковим інститутом морфології та обласним товариством АГЕТ. У їх роботі взяли участь делегація з Актобе (Республіка Казахстан), також було 47 делегатів з вищих медичних навчальних закладів України та Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України.

Під час 2 пленарних та 3 секційних засідань було заслухано і обговорено 27 наукових доповідей, які стосувалися таких напрямків: морфофункціональний стан органів систем організму в експерименті і клініці; актуальність питання морфогенезу та ембріотопографії органів і систем; морфогенез органів і систем організму під впливом екоантропогенних чинників; морфофункціональний стан органів систем організму у віковому аспекті; сучасні морфологічні методи дослідження тканин і органів в нормі і патології; моделі, методи, алгоритми та програмні засоби аналізу морфологічної інформації.

З вітальним словом до учасників конференції від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди звернувся проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ. Він звернув увагу на актуальність запропонованої тематики конференції. Саме завдяки таким заходам науковці мають змогу висвітлити результати досліджень, ознайомитися з науковими здобутками передових наукових морфологічних шкіл України, взяти участь у дискусіях.

Привітання та вступне слово проректора з наукової роботи професора І. М. Кліща (ліворуч) та директора ННІ морфології професора З.М. Небесної (праворуч) (2018 рік)

Конференцію відвідали науковці Західно-Казахстанського державного медичного університету імені М.Оспанова (Актобе), Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, Національного медичного університету імені О.Богомольця, Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, Української медичної стоматологічної академії, Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова, Буковинського державного медичного університету, Запорізького державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Одеського національного медичного університету, Харківського національного медичного університету.

Учасники конференції «Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології» (2018 рік)

При кафедрі постійно функціонує науковий гурток студентів. Наукова робота з ними згідно планів та існуючих в університеті програм "Студент майбутній фахівець високого рівня кваліфкації" та "Студентська наука і профорієнтаційне навчання". Студенти систематично приймають участь у різноманітних наукових форумах, стають переможцями Всеукраїнського конкурсу наукових робіт у галузі "Теоретична медицина".

Активна участь студентів-гуртківців у науковій роботі під керівництвом доц. А. В. Довбуша (2017-2018 роки)

За останні 10 років значно виріс навчально-науковий потенціал кафедри. За результатами планових наукових робіт захищені одна докторська - З.М. Небесна (2016 рік), 12 кандидатських дисертаційних робіт: Л.Д. Тупол, С.І. Яворська (2007 рік), З.М. Небесна, О.Я. Шутурма (2008 рік), І.М. Гребеник (2010 рік), А.О. Котик, Н.Л. Герасимчук (2011 рік), І.Б. Гетманюк (2012 рік), Г.О. Гаврилюк-Скиба (2013 рік), Ю.В. Сорока (2014 рік), В.С. Вітер (2015 рік), С.Б. Крамар (2016 рік).

Співробітники кафедри щорічно приймають участь у організації науково-практичних конференцій. За останні роки проведено 7 морфологічних наукових форумів, один семінар завідувачів кафедр гістології медичних ВУЗів України.

На базі наукової лабораторії співробітники кафедри постійно надають допомогу науковцям інших кафедр. За останні роки були виконані морфологічні дослідження більше 20 докторських і 40 кандидатських дисертаційних робіт.

За цей період науковці кафедри підготували 7 інформаційних листів, методичні рекомендації, отримано 5 патентів на корисну модель, надруковано більше 100 статей.

У Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського відбувся Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Форум двадцять третій раз зібрав молодь в навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина», щоб визначити кращих науковців і обговорити актуальні питання в медицині. Було опубліковано 6 тез у збірнику Конгресу молодих вчених, серед яких студентка Дарморис Ірина зайняла I місце серед усних доповідей у секції «Морфологія в нормі та експерименті. Патоморфологія, судова медицина. Біологія та мікробіологія» з доповіддю «Morphological state of the field CA1 of the hippocampus in norm and during experimental termal trauma»

Вручення диплому 1 ступеня Дарморис Ірині проректором з наукової роботи проф. І. М. Кліщом (2019 рік)

13 червня 2019 року відбулася щорічна підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», яка була присвячена 165-річчю з дня народження видатного біохіміка Івана Горбачевського. Науковці медуніверситету, за традицією, відзвітували про свої досягнення за навчальний рік на секційних засіданнях. Представники кафедри гістології та ембріології презентували постерну роботу “Морфофункціональний стан нейроцитів кори мозочка білих щурів у стадії шоку при експериментальний термічній травмі” в секції “Експериментальна медицина, морфологія у нормі та при патології, здобутки сучасної фармації”.

Аспіранти кафедри В. В Кульбіцька., Н. В. Огінська і доцент С. Б. Крамар (2019 рік)

10-11 жовтня 2019 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень” (присвячена пам’яті професора Волкова Костянтина Степановича). Заходи організовані навчально-науковим інститутом морфології ТНМУ та обласним товариством АГЕТ. У роботі взяли участь 54 делегати із вищих медичних навчальних закладів України.

Учасники конференції “Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень” (присвячена пам’яті професора Волкова Костянтина Степановича) (2019 рік)

З вітальним словом до учасників конференції від імені ректора ТНМУ, професора Михайла Корди звернувся проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ. Пленарне засідання відкрила директор ННІ морфології, завідувач кафедри гістології та ембріології, професор Зоя Небесна, представивши фільм-доповідь про життєвий і науковий шлях професора Костянтина Степановича Волкова “Жив любов’ю і любив життя”.

Привітання та вступне слово проректора з наукової роботи професора І. М. Кліща (ліворуч) та директора ННІ морфології професора З.М. Небесної (праворуч) (2019 рік)

Під час 2 пленарних та секційного засідань було заслухано і обговорено 28 наукових доповідей, які стосувалися таких напрямків: морфофункціональні зміни органів систем організму у віковому аспекті, онтогенетична морфологія, функціональна морфологія, структурне забезпечення пристосувально-компенсаторних процесів, морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології, сучасні морфологічні методи дослідження тканин і органів у нормі та патології, моделі, методи, алгоритми та програмні засоби аналізу морфологічної інформації.

Конкурсне фото-електронограма ядра ендотеліоцита (2020 рік)

Завідувач кафедри гістології та ембріології професор Зоя Михайлівна Небесна взяла участь у конкурсі від RECOOP HST Association the Fifth Sciences and Arts Competition. Головною метою щорічного конкурсі “The Life Sciences Image” є поєднання мистецтва та науки у формуванні культури. У галареї були представлені конкурсні роботи з Чехії, Польщі, Угорщини, Хорватії та України. Електронограма, яка зроблена на електронному мікроскопі ПЕМ-125К гідно представила творчий потенціал у відданій та скрупульозній праці морфолога.

Доцент кафедри гістології та ембріології Соломія Богданівна Крамар взяла участь в П’ятому щорічному регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції “Єдине здоров’я” за підтримки Програми залучення до спільної біологічної діяльності, що реалізується Агентством зменшення загрози Міністерства Оборони Сполучених Штатів Америки.

Секційне засідання та склад журі он-лайн конгресі (2020 рік.)

13-15 квітня 2020 року на базі Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України відбувся XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, який проходив в режимі он- лайн. У секції “Морфологія в нормі та експерименті. Патоморфологія, судова медицина” було обговорено ряд актуальних питань. Оцінювали роботи учасників представники кафедри гістології та ембріології: завідувач кафедри професор Зоя Михайлівна Небесна та доцент Соломія Богданівна Крамар.

Доцент Крамар С.Б. проводить фотодокументування з гістологічних препаратів за мікроскопом Nicon Eclipce Ci-E (2020 рік)


Доцент Крамар С.Б. проводить заливку гістологічних блоків та виготовлення зрізів для мікроскопічних досліджень на сучасному гістологічному обладнанні марки Amos (2020 рік)

Доцент Крамар С.Б. проводить заливку гістологічних блоків та виготовлення зрізів для мікроскопічних досліджень на сучасному гістологічному обладнанні марки Amos (2020 рік)


У березні 2021 року на базі Одеського національного медичного університету був проведений Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі “Теоретична медицина”. Студентка 6-го курсу ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського Загричук Юлія Григорівна під керівництвом доц. кафедри гістології та ембріології Довгалюк А. І. взяла участь у даному конкурсі з науковою роботою на тему: «Особливості культивування та кріозберігання стовбурових клітин з пуповини щурів». 30 березня 2021 року за підсумками двох турів Всеукраїнського конкурсу дана робота здобула призове місце та нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

На «ХХV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених», який проходив 12-14 квітня 2021 року у м. Тернопіль, була подана робота на тему: «Аналіз ростових властивостей та каріотипу стовбурових клітин пуповини щурів» за свівавторством аспіранта кафедри гістології та ембріології І року навчання Редько Олесі та студентки 6-го курсу Загричук Юлії. Результати досліджень, проведених під керівництвом доц. Довгалюк А. І., доповідалися на секційному засіданні «Експериментальна медицина» 13 квітня в онлайн режимі. Авторський колектив отримав диплом ІІ ступеня.

На кафедрі гістології та ембріології виконується 5 кандидатських і 1 докторська роботи. Аспіранти та молоді науковці активно приймають участь у всеукраїнських і міжнародних медичних конгресах, науково-практичних конференціях, вебінарах.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою педагогічну майстерність та наукову компетентність, приймаючи участь в онлайн вебінарах.

За звітний період опубліковані 5 статей у наукових журналах, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

На кафедрі виконується НДР „Особливості структурної реорганізації нервової, травної, ендокринної систем, органів кровотворення та імунного захисту за умов термічної травми та застосування коригуючих чинників”.

Залучаючи студентів до наукової роботи, викладачі кафедри доц. Довбуш А.В., доц. Андріїшин О.П., доц. Крамар С.Б., ас. Кульбіцька В.В. та інші провели онлайн конференцію на тему «Сучасні медичні відкриття та винаходи». У конференції взяли участь іноземні студенти, які доповідали по обраних тема, показавши свої знання та інтелект, і це стало просвітницьким досвідом для всіх.

Доценту Крамар Соломії Богданівні присуджено премію Тернопільської міської ради для науковців закладів освіти та наукових установ міста Тернополя в номінації «Молоді учені та дослідники» (28 серпня 2021 рік)

В червні 2021 року за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку медичної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих медичних кадрів, сумлінну працю та високий професіоналізм доцента кафедри гістології та ембріології Крамар Соломію Богданівну було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України доц. Крамар С. Б. (2021 рік)