На даний час наукова робота кафедри ННІ морфології виконується в загальноінститутській морфологічній лабораторії. Лабораторні приміщення складають морфогістохімічна, електронномікроскопічна, морфометрична і спектрофотометрична кімната. Наукова лабораторія обладнана сучасною апаратурою. Лабораторні мікроскопи з відеосистемами та програмним забезпеченням дозволяють здійснювати як якісні, так і морфометричний аналіз змін тканин і органів систем організму. Електронномікроскопічні дослідження і документація матеріалу проводять на електронних мікроскопах, обладнаних цифровими системами виведення зображення високої роздільної здатності.

К. С. Волков та З. М. Небесна у лабораторії електронної мікроскопії з молодими науковцями (2016 рік)

У 2008 році завершено виконання планової міжкафедральної НДР "Зміни в ксенодермотрансплантантах при впливі на них фізичних чинників та ефективність їх виконання у хворих з опіковою травмою (клініко-морфологічне дослідження)". Вивчені токсична, сорбційна та антимікробна дія ліофілізованих ксенодерматрансплантатів після впливу на них фізичних чинників (синглетного кисню та біогальванізація). Клінічно і морфологічно обгрунтувано ефективність та доцільність виконання даних трансплантантів в комплексному лікування опікових хворих. Співробітники кафедри також приймали участь у виконанні планової НДР "Клініко-морфологічні зміни систем організму при цукровому діабеті і тиреопатіях у віковому аспекті" (2006-2009 роки). У межах цієї НДР вивчено ультразвукові та біохімічні показники щитоподібної залози у юнаків та дівчат при цукровому діабеті ІІ типу. Визначені взаємозв'язки антропосоматометричних показників із ультразвуковими об'єктами і рівнями гормонів щитоподібної залози.

Ст. лаб. Н.П. Зикова працює за ультрамікротом (2017 рік)

У 2011 році завершено виконання планової міжкафедральної НДР "Використання чинників біоорганічної і фізичної природи для корекції регенераторних процесів при термічній травмі". Досліджено фізичні, біологічні властивості подрібненого субстрату кріліофілізованої ксеношкіри (свині), його вплив на перебіг регенераторних процесів у шкірі та органах систем організму після термічної травми. Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є організація наукових досліджень і впровадження їх в клінічну практику. Так, проведені комплексні морфологічні та клінічні дослідження обгрунтували доцільність нових методів лікування опікової хвороби. Розроблений інформативний метод контролю за процесом інтоксикації організму хворого з опіковим ураженням шляхом модифікованої методики реакції кислотного гемолізу дозволяє об'єктивно оцінювати динаміку ендотоксемії і може бути рекомендований до застосування у повсякденній практиці клінічних лабораторій. Встановлена висока біологічна активність силіконових пластин виробництва ПП "Комбустіолог" дає підставу використовувати їх для профілактики утворення рубців на місці заепітелізованих опікових ран та для лікування келоїдних рубців. Застосування ліофілізованих трансплантатів та подрібненого субстрату є перспективним методом корекції не тільки термічних, але й механічних дефектів шкіри. У 2011 році придбаний новий лабораторний мікроскоп з сучасним програмним забезпеченням, проведена модернізація ультрамікротома та електронного мікроскопа.

Ст. викл. С. Б. Крамар та лаб. С.І. Дудар працюють за санним мікротомом (2017 рік)

При кафедрі постійно функціонує науковий гурток студентів. Наукова робота з ними згідно планів та існуючих в університеті програм "Студент майбутній фахівець високого рівня кваліфкації" та "Студентська наука і профорієнтаційне навчання". Студенти систематично приймають участь у різноманітних наукових форумах, стають переможцями Всеукраїнського конкурсу наукових робіт у галузі "Теоретична медицина".

Активна участь студентів-гуртківців у науковій роботі під керівництвом доц. А. В. Довбуша (2016-2017 роки)

За останні 10 років значно виріс навчально-науковий потенціал кафедри. За результатами планових наукових робіт захищені одна докторська - З.М. Небесна (2016 рік), 12 кандидатських дисертаційних робіт: Л.Д. Тупол, С.І. Яворська (2007 рік), З.М. Небесна, О.Я. Шутурма (2008 рік), І.М. Гребеник (2010 рік), А.О. Котик, Н.Л. Герасимчук (2011 рік), І.Б. Гетманюк (2012 рік), Г.О. Гаврилюк-Скиба, Ю.В. Сорока (2014 рік), В.С. Вітер (2015 рік), С.Б. Крамар (2016 рік).

Співробітники кафедри щорічно приймають участь у організації науково-практичних конференцій. За останні роки проведено 7 морфологічних наукових форумів, один семінар завідувачів кафедр гістології медичних ВУЗів України.

На базі наукової лабораторії співробітники кафедри постійно надають допомогу науковцям інших кафедр. За останні роки були виконані морфологічні дослідження більше 20 докторських і 40 кандидатських дисертаційних робіт.

За цей період науковці кафедри підготували 7 інформаційних листів, методичні рекомендації, отримано 5 патентів на корисну модель, надруковано більше 100 статей.

У Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського відбувся Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Форум двадцять третій раз зібрав молодь в навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина», щоб визначити кращих науковців і обговорити актуальні питання в медицині. Було опубліковано 6 тез у збірнику Конгресу молодих вчених, серед яких студентка Дарморис Ірина зайняла I місце серед усних доповідей у секції «Морфологія в нормі та експерименті. Патоморфологія, судова медицина. Біологія та мікробіологія» з доповіддю «Morphological state of the field CA1 of the hippocampus in norm and during experimental termal trauma»

Вручення диплому 1 ступеня Дарморис Ірині професором І. М. Кліщом (2019 рік)