Підручники, видані викладачами кафедри:

1. Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підручник / за ред.: Г51 О. Д. Луцика, Ю. Б.Чайковського, К. С. Волковa та ін. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 592 с.

2. Анатомія та фізіологія з патологією / [Я. І. Федонюк, К. С. Волков, В. Д. Волошин та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 676 с.

3. Анатомія та фізіологія з патологією / [Я. І. Федонюк, К. С. Волков, Н. Х. Микула та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680 с.


Посібники, видані викладачами кафедри:

1. Пикалюк В.С., Антонюк О.П., Небесна З.М., та інші Тератологічний тлумачний словник / навчальний посібник// Луцьк: Вежа Друк, 2019. - 559 с.

1. N.K. Kashirina, K.S. Volkov. Embryology. Early Human Development. Fetal membranes. Comparing Embryology. – Ternopil: TSMY, 2006. – 102 p.

2. Волков К.С. Ультраструктура клітин і тканин /навчальний посібник-атлас// (українською, російською, англійською мовами). Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 96 с., іл 82.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму /навчальний посібник-атлас// Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 102 с., іл 83.

4. Ембріологія. /під редакцією О.Є. Кузів. Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. –79 с.

5. Волков К.С., Пасєчка Н.В. Ультраструктура клітин і тканин /навчальний посібник-атлас// Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – 96 с., іл 82.