Підручники, видані викладачами кафедри:

  1. Гістологія. Цитологія. Ембріологія / [О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський, З. М. Небесна та ін.]. - Вінниця: Нова Книга; 2020. - 496 с.

  2. Гістологія. Цитологія. Ембріологія [О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський, К. С. Волков та ін.]. – Вінниця : Нова Книга; 2018. – 592 с.

  3. Анатомія та фізіологія з патологією / [Я. І. Федонюк, К. С. Волков, В. Д. Волошин та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 676 с.

  4. Анатомія та фізіологія з патологією / [Я. І. Федонюк, К. С. Волков, Н. Х. Микула та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680 с.


Посібники, видані викладачами кафедри:

  1. Небесна З. М., Якубишина Л. В., Шутурма О. Я., Гетманюк І. Б., Довгалюк А. І., Зикова Н. П. Гістологія, цитологія та ембріологія в запитаннях та відповідях / навчальний посібник// Тернопіль: Укрмедкнига, 2021. - 83 с.

2. Пикалюк В.С., Антонюк О.П., Небесна З.М., та ін. Тератологічний тлумачний словник / навчальний посібник// Луцьк: Вежа Друк, 2019. - 559 с.

3. N.K. Kashirina, K.S. Volkov. Embryology. Early Human Development. Fetal membranes. Comparing Embryology / Ternopil: TSMY, 2006. – 102 p.

4. Волков К.С. Ультраструктура клітин і тканин /навчальний посібник-атлас// Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 96 с., іл 82.

5. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму /навчальний посібник-атлас// Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 102 с., іл 83.

6. Кузів О. Є. Ембріологія / навчальний посібник // Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. –79 с.

7. Волков К.С., Пасєчка Н.В. Ультраструктура клітин і тканин /навчальний посібник-атлас // Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – 96 с., іл 82.