Навчальна робота

Навчально-методична робота

З січня 2004 р. кафедра розташовується на першому поверсі морфологічного корпусу. На даний час 5 навчальних кімнат кафедри (кожна на 2 групи) оснащені сучасною відеотелевізійною технікою для демонстрації мікропрепаратів. Кожне робоче місце викладача обладнане відеосистемою (мікроскоп, відеокамера, телевізор, комп’ютер), за допомогою якої студентам демонструються і пояснюються гістологічні препарати. Практичнi заняття i лекцiї забезпеченi необхiдними навчальними i методичними матерiалами: видрукувані методичнi вказiвки, лекцiї, iнструкцiї.

Навчальні кімнати кафедри оснащені сучасною відеотелевізійною технікою для демонстрації та вивчення мікропрепаратів

Самостійна робота студентів під час практичного заняття