З січня 2004 р. кафедра гістології та ембріології розташовується на першому поверсі морфологічного корпусу. До початку 2020-2021 н.р. в корпусі завершено ремонтні роботи. Переобладнано і відремонтовано навчальні та викладацькі кімнати, кабінет завідувача кафедри, коридор. В оновлених навчальних кімнатах можуть займатись 13 груп студентів. На практичних заняттях студенти користуються сучасними світловими мікроскопами (6 мікроскопів на групу). Робоче місце викладача обладнане відеосистемою (комп’ютер, мікроскоп, відеокамера, телевізор), за допомогою якої студентам демонструються гістологічні препарати, мікрофотографії, відеофільми, здійснюється контроль знань студентів.

Відремонтовані та переобладнані викладацька та навчальна кімнати (2021 рік)

Оскільки практичні заняття та лекції в 2020-2021 н.р. проводились онлайн, то для кафедри було придбано 2 веб-камери до комп’ютерів і 2 моноблоки, що надало можливість проводити заняття дистанційно.

Проведена профілактика світлооптичних мікроскопів та 4 відремонтовані. Основна дисципліна, яка викладається на кафедрі – «Гістологія, цитологія та ембріологія». Вона займає перше місце в рейтингу кращих дисциплін ТНМУ за результатами опитування студентів відповідного курсу.

Навчальний процес на кафедрі проводився згідно затвердженою методичною нарадою плану роботи. Оновлені всі методичні матеріали, перероблені тестові завдання для іспиту та подані у центр тестування. Для усної частини іспиту з предмету перероблені і доповнені питання згідно існуючої програми.

Викладачами кафедри оновлені презентації лекцій для студентів медичного та стоматологічного факультетів українською та англійською мовами. Викладачі записали і розмістили в YouTube відеолекції для студентів медичного і стоматологічного факультетів українською та англійською мовами.

У 2020-2021 навчальному році на кафедрі почали виклади вибіркові дисципліни: «Клітинні технології в медицині» для студентів третього курсу і «Актуальні питання медичної ембріології» для студентів другого курсу. Викладачами кафедри були розроблені робочі програми, силабуси, методичні вказівки та матеріали підготовки до практичних занять для вибіркових дисциплін. Дисципліну «Актуальні питання медичної ембріології» вивчали 19 груп вітчизняних студентів і 38 груп іноземних студентів. Дисципліну «Клітинні технології в медицині» вивчали 2 групи вітчизняних студентів і 5 груп іноземних студентів.

Створені необхідні умови для самостійної роботи студентів як під час занять, так і в позаурочний час, наявні відеофільми з гістологічних препаратів. Практичні навички студенти здають на підсумкових заняттях.

Викладачі кафедри володіють високими професійними здібностями, та входять до рейтингу кращих викладачів ТНМУ за результатами опитування студентів.

В умовах складної епідеміологічної ситуації в Україні та запровадження карантинних заходів в університеті навчання студентів проводилось у дистанційній формі. Лекції, практичні заняття, консультації та іспити проводились в режимі онлайн згідно розкладу за допомогою програмного забезпечення Microsoft Teams.

Практичне заняття з гістології, цитології та ембріології,яке проводила ас. Зикова Н. П. (2021 рік)

Іспит - онлайн, який приймає проф. Небесна З.М., доц. Шутурма О. Я. та
ст. викл. Гетманюк І. Б. (2021 рік)

У весняному семестрі 2019-2020 н.р. у зв’язку з впровадженням карантинних обмежень в нашій країні навчання студентів ТНМУ проводилось дистанційно. Для забезпечення якісного навчання викладачі кафедри гістології та ембріології розробили індивідуальні завдання, які відповідали практичній частині заняття, та надсилали їх на індивідуальні поштові адреси здобувачів вищої освіти. Вирішуючи ці завдання, студенти вивчали мікроскопічну та субмікроскопічну будову органів та їх компонентів на світлових та електронних мікрофотографіях, вирішували ситуаційні задачі, робили узагальнення, аналіз, міждисциплінарні зв’язки вивченого матеріалу. Дистанційно проводилось відпрацювання студентами негативних оцінок та пропущених практичних занять, згідно графіку відпрацювань, який був розміщений в СДО Moodle перед початком семестру.

У 2019 р. ас Кульбіцька В.В., доц. Андріїшин О.П., доц. Крамар С.Б. отримали міжнародні сертифікати-підтвердження рівня володіння англійської мови В 2. У 2020 такий же сертифікат отримав доц. Довбуш А.В.

Ректор ТНМУ проф. Корда М. М. вручає сертифікат-підтвердження рівня володіння англійської мови Кульбіцькій В. В.,
доц. Андріїшин О.П., Крамар С.Б. (2019 рік)

У 2020 р. викладачі кафедри активно приймають участь в онлайн семінарах, вебінарах, підвищуючи свою педагогічну майстерність. У серпні 2020 р. доц. Довбуш А.В., ст. викл. Гетманюк І.Б. пройшли освітній онлайн-проект для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання».

Студенти 2 курсу медичного факультету на практичному занятті вивчають електронні мікрофотографії (2019 рік)

Для підвищення якості освітнього процесу на кафедрі гістології та ембріології у 2019 р. замінено 18 світлооптичних мікроскопів на більш сучасніші, якими на практичних заняттях користуються іноземні та вітчизняні студенти.

Іноземні студенти на практичних заняттях з гістології, цитології та ембріології користуються сучасними світлооптичними мікроскопами (2019 рік)

11-12 квітня 2019 року на базі Української медичної стоматологічної академії у місті Полтава відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія, ембріологія».

Наш університет представили переможці першого етапу олімпіади, проведеної кафедрою гістології та ембріології і центром незалежного тестування нашого вишу, а саме студенти другого курсу медичного факультету Владислав Бондар, Аліна Дяденчук та Оксана Рега.

Під час урочистого відкриття олімпіади з вітальними словами до учасників звернулися проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Ксьонз Ігор Володимирович та професор кафедри гістології, цитології та ембріології УМСА Єрошенко Галина Анатоліївна.

Згідно розпорядження ректорату для підготовки та успішної здачі іспиту IFOM студентами 3 курсу медичного та стоматологічного факультетів, доцентами Андріїшин О.П. та Довбушем А.В. розроблено та прочитано лекції українською та англійською мовами. Матеріали лекцій ґрунтувались на підручнику для підготовки до міжнародного ліцензійного іспиту USMLE Step 1 Lecture notes (Kaplan). За результатами даного іспиту студенти ТНМУ у 2019 році зайняли перше місце у рейтингу всіх вищих медичних навчальних закладів.

Вітальне слово проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи Ксьонза Ігора Володимировича (2019 рік)

В олімпіаді взяли участь 50 найкращих студентів з різних регіонів України, які представляли Київ, Харків, Львів, Ужгород, Чернівці, Дніпропетровськ, Вінницю, Суми, Івано-Франківськ, Полтаву, Тернопіль, Одесу та Запоріжжя.

До складу журі увійшли професори з Полтави, Києва, Тернополя, Івано-Франківська. Від Тернопільського державного медичного університету знання оцінювала професор кафедри гістології та ембріології Небесна Зоя Михайлівна.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади включав 2 тури. У першому потрібно було дати письмову відповідь на два теоретичні питання, описати фото препаратів світлової і електронної мікроскопії, виконати тестові завдання II рівня. Комп’ютерний тур включав ідентифікацію гістологічних структур на фотографіях мікропрепаратів, а також розв’язування задач у тестовій формі з банку питань «Крок 1».

Учасники олімпіади під час виконання конкурсних завдань (2019 рік)

Оксана Рега здобула друге місце серед 56 учасників з 13 вищих медичних закладів України.

Студентка другого курсу медичного факультету Рега Оксана та проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Ксьонз Ігор Володимирович після вручення нагороди (2019 рік)

Професор Небесна З. М. разом зі студентами ТДМУ після вручення нагород (2019 рік).

Члени журі та учасники олімпіади після вручення нагород (2019 рік)

Доц. Л. В. Якубишина проводить практичне заняття для студентів (2018 рік)

Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Теоретичнi й практичнi знання на кафедрi отримують студенти чотирьох факультетiв – медичного (I, II курси), стоматологiчного (I, II курси), якi вивчають такi розділи дисциплiни: цитологiя, ембрiологiя, загальна та спецiальна гiстологiя.

Практичні заняття зі студентами проводяться відповідно до створених методичних розробок. Методика проведення занять зорієнтована, в першу чергу, на засвоєння знань і навичок, які необхідні для практичної роботи лікаря.

Студенти готуються до складання практичних навичок (2018 рік)

17-19 квітня 2018 року на базі ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» у місті Полтава, відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія».

В олімпіаді взяли участь 41 найкращий студент з різних регіонів України, які представляли Київ, Харків, Чернівці, Дніпропетровськ, Вінницю, Суми, Івано-Франківськ, Полтаву, Тернопіль, Одесу та Запоріжжя.

До складу журі увійшли професори та доценти з Полтави, Києва, Тернополя, Одеси та Запоріжжя. Від Тернопільського державного медичного університету до складу журі був запрошений завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології, професор Волков Костянтин Степанович.

Наш університет представили переможці першого етапу олімпіади, проведеної кафедрою гістології та Центром незалежного тестування нашого вишу, зокрема студенти другого курсу медичного факультету Стельмах Анастасія, Лукащук Катерина та Герасименко Анастасія.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади складався з 5 турів. У першому потрібно було дати письмову відповідь на теоретичні питання. У другому і третьому - ідентифікувати, описати і порівняти фото препаратів світлової і електронної мікроскопії. У четвертому турі відбулося комп’ютерне тестування з усіх розділів навчальної дисципліни, п’ятому - ідентифікація гістологічних структур на фотографіях мікропрепаратів у тестовій формі.

Анастасія Стельмах здобула третє місце, дипломом за найкращу письмову роботу з теоретичних питань була відзначена Лукащук Катерина. Загалом, представниці Тернопільського державного медичного університету отримали ІІ командне місце.

Нагородження Анастасії Стельмах, Катерини Лукащук (2018 рік)

Представниці Тернопільського державного медичного університету отримали ІІ командне

місце (2018 рік)

Для щоденного контролю знань студентів викладачами кафедри створені контролюючі програми, які включають: тести, конструктивні питання, ситуаційні задачі, електронні мікрофотографії, мікропрепарати. Оцінювання знань студентів проходить із врахуванням виконання практичної частини заняття, участі у семінарському обговоренні матеріалу і виконання контрольних завдань. Для покращення підготовки і здачі практичних навичок створені відеофільми по всіх розділах предмету.

Ст. викл. І. Б. Гетманюк проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Медицина» з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

Доц. О. П. Андріїшин проводить практичне заняття для іноземних студентів з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

Студенти повнiстю забезпеченi методичною лiтературою, яка постiйно оновлюється i вдосконалюється. Викладачі кафедри пiдготували навчальні посiбники-атласи "Ультраструктура клiтин i тканин", "Ультраструктура основних компонентiв органiв систем органiзму", посiбник "Ембрiологiя", компакт-диск "Навчальнi матерiали з гiстологiї, цитологiї та ембрiологiї"," Анатомія та фізіологія з патологією"

Виконуючи заходи "Концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського", на кафедрі відбулися значні зміни в навчальному процесі. Особлива увага в навчальному процесі вже з перших курсів приділяється практично орієнтованому навчанню згідно Z-системи. Всі навчальні матеріали розміщені на WEB-сторінці для різних факультетів українською та англійською мовами: робочі програми з календаризованими тематичними планами, розклади практичних занять та лекцій, графіки чергувань викладачів, методичні вказівки, матеріали для підготовки до практичних занять, матеріали для підготовки до лекцій, презентації лекцій, відеофільми та таблиці.

Доц. А. І. Довгалюк проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Медицина» з розділу «Спеціальна гістологія» з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

Проведена значна робота по впровадженню і удосконаленню тестового контролю знань студентів за системою Moodle. Викладачі кафедри створили банк тестових завдань з попереднього тестування за системою „Moodle” (250 тестів на кожне практичне заняття), тести до незалежного семестрового екзаменаційного тестування.Для підготовки та успішного складання інтегрованого ліцензійного іспиту на кафедрі гістології та ембріології на різних етапах оцінювання студентів використовуються тестові завдання типу «Крок 1». Під час проведення практичних занять викладачі кафедри розглядають і аналізують разом з студентами ситуаційні задачі та тестові завдання типу «Крок 1». Для цього використовується база тестів за останні 13 років. На підсумкових заняттях одним із форм оцінювання студентів медичного факультету є вміння самостійно вирішувати відповідні тестові завдання із вивчених тем. Після завершення вивчення гістології, цитології та ембріології студенти отримують допуск до сесії склавши тестовий контроль з даної навчальної дисципліни. Контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування в умовах, що наближені до іспиту «Крок 1» – 1 хвилина на 1 запитання. Студенти, позивні відповіді яких склали понад 80 % вважаються такими, які здали тестовий контроль і допускаються до сесії. На 3 курсі студенти здають ректорську контрольну роботу. Результати РК обговорюються на засіданні деканату, центральної методичної комісії, ректорату чи Вченої ради університету. В структурі Крок-1 предмет гістології становить 4-6 % . У 2017 році національний показник за результатами складання іспиту «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» становить 71,3%. В цьому році гістологію здали 70,8% студентів, що займає п’яте місце відносно інших предметів, які входять в структуру цього іспиту. За результатами Крок 1 Загальна лікарська підготовка у 2017 році середній показник правильних відповідей з гістології для студентів бюджетної форми навчання становит 74,7% , для контрактної - 65,1%. За результатами іспиту середній показник правильних відповідей для студентів бюджетної форми навчання становить 75,7%; контрактної - 64,8%. У 2018 році предмет гістології склали 62,9% студентів, що займає передостаннє місце серед усіх предметів, які входять структуру Крок-1, і це становить 88,5% від національного показника результатів складання ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» .