Гетманюк Ірина Богданівна

У 2001 році закінчила Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя.

У 2006 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія".

Кандидат біологічних наук з 2012 року.

Кандидатська дисертація на тему: "Морфофункціональні зміни в передсердях та вушках серця при експериментальній термічній травмі і застосуванні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів" за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • дослідження компонентів серця при опіковій травмі та різних методах корекції патологічного процесу.

Є автором і співавтором понад 30 наукових і навчально-методичних праць. З них 4 патентів на корисну модель, 7 статей у фахових журналах, понад 20 тез і матеріалів конференцій ( тому числі і міжнародних), з’їздів.