1. Rytsyk O., Soroka Yu., Shepet І. , Vivchar Z., Andriichuk І., Lykhatskyi Р., Fira Liu., Nebesna Z., Kramar S., Lisnychuk N. Experimental Evaluation of the Effectiveness of Resveratrol as an Antioxidant in Colon Cancer Prevention. Natural Product Communications. 2020;15(6):1-10.

  2. Blyschak N., Nebesna Z., Borys R., Kyryk K., Dzhalilova E. Micro-and ultrastructural reconstruction of the rat submandibular gland in the late stages of experimental type 2 diabetes mellitus. Georgian Medical News. 2020;299:129-31.

  3. Яремчук О.З., Небесна З.М., Крамар С.Б., Посохова К.А. Морфологічні зміни у нирках при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020;1:208-15.

  4. Korytskyi V.G., Nebesna Z.M., Kramar S.B. Restructuring of vessels of the thyroid gland after experimental thermal injury along with application of minced substrate of freeze-dried xenograft. Світ медицини та біології. 2019;2(68):183-7.

  5. Крамаренко Д.Р., Єрошенко Г.А., Небесна З.М., Лисаченко О.Д., Борута Н.В., Ваценко А.В. Структурна перебудова ємнісної ланки гемомікроциркуляторного русла після дії після дії 1 % ефіру метакрилової кислоти. Світ медицини та біології. 2019;3(69):194-7.

  6. Korytskyi V., Nebesna Z., Lisnychuk N. Hormonal condition of the thyroid gland in the circumstances of burn trauma with the following correction by lyophilized xenograft. Sciences of Europe. 2019;45:20-1.

  7. Щерба В.В., Небесна З.М., Усинський Р.С., Корда М.М. Ультраструктурні зміни компонентів пародонта за умови експериментального пародонтиту на тлі гіпертиреозу. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2019;2:43-9.

  8. Nebesna Z.M., Bashynska O.I., Ocheretna N.P., Galunko G.М., Slyvka O.Ya. Submicroscopic changes of alveoli of respiratory department of lungs a day after experimental thermal trauma. Reports of Morphology. 2019;3(25):16-20.

9. Гетманюк І.Б, Небесна З.М, Лихацький П.Г, Шутурма О.Я. Особливості ультраструктурної реорганізації передсердних кардіоміоцитів при експериментальній термічній травмі та за умов застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантантів. Вісник наукових досліджень. 2019;2(95):105 -109.

10. Денефіль О.В., Ординський Ю.М., Небесна З.М. Вплив різних моделей іммобілізаційного стресу на морфологічні зміни у серці високо- і низькостійких до гострої гіпоксійної гіпоксії щурів різної статі. Здобутки клінічної i експериментальної медицини. 2019;2:112-118.

11. Щерба В.В., Мачоган В.Р., Небесна З.М., Корда М.М. Мікроскопічні зміни структурних компонентів пародонту щурів за умови пародонтиту на тлі гіпотиреозу. Вісник проблем біології і медицини. 2019;3:314-319.

12. Білаш С.М., Ксьонз І.В., Проніна О.М., Небесна З.М., Єрошенко Г.А., Добринський О.Л. Морфологічні особливості будови шкіри при розрізі її хірургічним детермокоагулятором в різних монополярних режимах. Вісник проблем біології і медицини. 2019;1(1):258-261.

13. Лісничук Н.Є., Сорока Ю.В., Андрійчук І.Я., Небесна З.М., Волков К.С., Стравська М.Я. та ін. Імуногістохімічне дослідження експресії гена bcl-2 в тканині селезінки білих щурів в умовах індукованого онкогенезу. Світ біології та медицини. 2019;1(67):155–158.

14. Небесна З.М., Корицький В.Г. Гістологічні зміни структурних компонентів щитоподібної залози в стадії септикотоксемії після експериментальної термічної травми. Вісник наукових досліджень. 2019;1:140-144.

15. Корицький В.Г., Небесна З.М., Лихацький П.Г. Ультраструктурні зміни щитоподібної залози в динаміці після експериментальної термічної травми за умов застосування подрібненого субстрату ліофілізованої ксеношкіри. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2018;17(4):30-35.

16. Volkov K.S., Shuturma O.Ya., Nebesna Z.M., Getmaniuk I.B., Tupol L.D. Histological changes in the duodenal wall in experimental pancreatitis. Світ біології та медицини. 2018; 1(63):100–104.

17. Єрошенко Г.А., Семенова А.К., Небесна З.М. Ремоделювання слизової оболонки кореня язика щурів після дії метакрилату. Вісник проблем біології і медицини. 2018;4(2): 277-281.

18. Nebesna Z.M., Volkov K.S., Bodnar P.Ya., Shuturma O.Ya., Kramar S.B. Submicroscopic changes of the respiratory alveolar macrophages at the late period after experimental thermal injury and in combined use of lyophilized xenograft substrate and surfactant. Світ біології та медицини. 2018;2(64):165–169.

19. Kurylo Kh.I., Klishch I.M., Nebesna Z.M., Furdela M.Ya., Volska A.S., Lytvynyuk S.O. Histological changes in liver and kidneys in experimental type 2 diabetes mellitus and its correction by administration of phytocompositions comprising Galega officinalis L. Світ біології та медицини. 2018;1(63):133–136.

20. Kramar S.B., Volkov K.S., Nebesna Z.M. Morphometric studies of the damaged skin area afterexperimental thermal trauma and during correction withcryo-lyophilized xenograft skin substrate. Reports of Morphology. 2018;24(4):22-28.

21. Беський В.О., Небесна З.М., Марущак М.І., Грищук Л.А. Субмікроскопічні зміни компонентів аерогематичного бар’єра респіраторного відділу легень щурів у ранні терміни після гострого ураження хлоридною кислотою. Вісник наукових досліджень. 2018;2(91): 136–140.

22. Ільків О.П., Герасимюк І.Є., Небесна З.М. Вплив медикаментозної корекції гіпотиреозу на стан структурної організації яєчок щурів після тиреоїдектомії. Вісник наукових досліджень. 2018;1(91):128–132.

23. Lisnychuk N., Soroka Yu., Andrijchuk I., Nebesna Z., Volkov K. Histological changes in spleen under conditions of toxic carcinogenesis. Georgian medical news. 2018;7–8(280–281):160–164.

25. Мусієнко А.М., Денефіль О.В., Небесна З.М., Крамар С.Б. Біохімічні маркери морфологічних змін у міокарді щурів при його адреналіново-кальцієвому ушкодженні. Медична та клінічна хімія. 2018; 3(20):76–83.

26. Маievskyi О.Ye., Volkov К.S., Nebesna Z.M., Mironov Ye.V., Shayuk A.V. Histochemical picture in the skin of rats 1, 3, 7, 14, 21 and 30 days after burning of ІІ-ІІІ degrees on the background of injection during first 7 days of 0.9% NaCl solution. Reports of Morphology. 2018;2(24):50–56.

27. Єрошенко Г.А., Семенова А.К., Небесна З.М. Ремоделювання слизової оболонки кореня язика щурів після дії метакрилату. Вісник проблем біології і медицини. 2018.2(4): 277–136.

28. Литвинюк С.О., Волков К.С., Вольська А.С., Небесна З.М., Крамар С.Б. Структурна реорганізація нейроцитів СА1 поля гіпокампа в динаміці після експериментальної термічної травми та при застосуванні ліофілізованої ксеношкіри. Запорожский медицинский журнал. 2017;2(101):200–205.

29. Валько О.О., Головацький А.С., Небесна З.М., Волков К.С., Крамар С.Б. Структурні зміни лімфатичних вузлів білих щурів при двотижневому та чотиритижневому опіоїдному впливі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2017.2(56):133–136.

30. Окусок О.М., Грищук Л.А., Небесна З.М., Табас П.С., Клос Р.О. Діагностика цитолітичного синдрому у хворих на туберкульоз легень. Медична та клінічна хімія. 2017; 19(1):47–52.

31. Nebesna Z. M. Morphological bases of structural organization of red bone marrow for experimental studies. Світ медицини і біології. 2017;3(61):173–177.

32. Marushchak M., Krynytska I., Kopanytsia O., Tupol L., Savchenko I., Mazur L. The influence of carrageenan on markers of endogenous intoxication in rats. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology. 2017;8(3):1–8.

33. Небесна З.М., Готюр О.І. Структурно-функціональні особливості кровоносних судин і гемодинаміки яєчка у чоловіків різного віку. Світ медицини і біології. 2017;1(59):133–136.

34. Nebesna Z.M., Maievskyi O.E. Submicroscopic state respiratory alveoli of the lungs in dynamic after experimental thermal injury. Вісник морфології. 2016;22(1):16–19.

35. Волков К.С., Муха С.Ю., Кривко Ю.Я., Небесна З.М. Реорганізація ультраструктурних компонентів сім’яників в стадіях токсемії та септикотоксемії після експериментальної термічної травми. Вісник проблем біології і медицини. 2016;2(2):18–21.

36. Гарапко Т.В., Головацький А.С., Волков К.С., Небесна З.М., Крамар С.Б. Структурна реорганізація мозкової речовини часточок тимуса щурів при дії налбуфіну. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. 2016;2(54):5–13.

37. Гарапко Т.В., Головацький А.С., Волков К.С., Небесна З.М. Структурна реорганізація кіркової речовини часточок загрудинної залози щурів при дії опіоїду. Вісник проблем біології та медицини. 2016;1(3):177–182.

38. Nebesna Z.M., Volkov K.S., Andriyishyn O.P. Peculiarities of course of structural and histochemical changes of lungs under experimental thermal injury and application of lyophilized xenographt substrate. Nauka i studia. 2015;10(141):5–11.

39. Nebesna Z.M. Peculiarities of histological and histochemical reorganization of lungs structural components under experimental thermal injury and combined application of lyophilized xenographt substrate and exogenous surfactant preparation. Уральский научный вестник Оралдың ғылым жаршысы. 2015;16 (147):27–34.

40. Nebesna Z.M. Peculiarities of histological and morphometric changes of lungs after experimental thermal injury. News of science and educftion. 2015;14(38):5–13.

41. Nebesna Z.M. Structural and morphometric changes of lungs after experimental thermal trauma and application of lyophilized xenographt substrate. Уральский научный вестник Оралдың ғылым жаршысы. 2015;19(150):5–11.

42. Небесна З.М., Волков К.С., Лісничук Н.Є., Демків І.Я. Зміни окисно-відновних реакцій у тканині легень за умов опікової травми та при її корекції із застосуванням ліофілізованого ксенодермоімплантата й екзогенного препарату сурфактанту. Медична та клінічна хімія. 2015;17(3):29–33.

43. Небесна З.М., Єрошенко Г.А. Гістологічні та гістохімічні зміни легень при експериментальній термічній травмі. Світ медицини та біології. 2015;2(49):107–111.

44. Небесна З.М., Демків І.Я., Лісничук Н.Є. Динаміка змін окисно-відновних реакцій в тканині легень за умов опікової травми та при її корекції субстратом ліофілізованої ксеношкіри. Вісник проблем біології та медицини. 2015;1(4):124–128.

45. Небесна З.М., Волков К.С., Лісничук Н.Є., Демків І.Я., Яворська С.І. Ефективність заміщувальної сурфактантної терапії для корекції проявів оксидативного стресу у тканині легень в динаміці після експериментальної термічної травми. Медична та клінічна хімія. 2015;17(2):14–18.

46. Небесна З.М., Єрошенко Г.А., Тупол Л.Д. Морфологічний стан серця, печінки та легень після експериментальної термічної травми в умовах застосування подрібненого субстрата кріоліофілізованої ксеношкіри. Світ медицини та біології. 2015;3(51):99–103.

47. Небесна З.М. Морфологічні та гістохімічні зміни легень у пізні терміни після експериментальної термічної травми. Вісник морфології. 2015;21(1):106–110.

48. Небесна З. М., Литвинюк C.О., Волков К.С. Особливості структурних та гістохімічних змін легень в гострий період після експериментальної термічної травми. Вісник проблем біології та медицини. 2015;3(2):293–297.

49. Небесна З. М., Литвинюк C.О., Волков К.С. Особливості структурної та морфометричної реорганізації судин легень при експериментальній термічній травмі. Світ медицини та біології. 2015;4(53):121–125.

50. Небесна З. М. Структурна реорганізація альвеолярних макрофагів респіраторного відділу легень в динаміці після експериментальної термічної травми та в умовах застосування подрібненого субстрату ліофілізованої ксеношкіри. Вісник проблем біології та медицини. 2015.2(3):305–309.

51. Небесна З.М., Волков К.С. Структурна та морфометрична реорганізація судин легень після експериментальної термічної травми та в умовах застосування субстрату ліофілізованої ксеношкіри. Вісник морфології. 2015;21(2):348–352.

52. Небесна З. М. Субмікроскопічна організація альвеол респіраторного відділу легень після експериментальної опікової травми в умовах спільного застосування екзогенного препарату сурфактанту і субстрату ліофілізованої ксеношкіри. Світ медицини та біології. 2015;4(54):127–130.

53. Небесна З.М. Субмікроскопічний стан аерогематичного бар’єру альвеол легень після термічної травми та її корекції сурфактантом. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2015; 19(2):322–324.

54. Небесна З.М., Волков К.С., Лисничук Н.Е., Демкив И.Я. Эффективность заместительной сурфактантной терапии для коррекции проявлений оксидативного стресса в ткани легких в динамике после экспериментальной термической травмы. Проблемы биологии и медицины. 2015;4(85):79–83.

55. Небесна З. М. Субмікроскопічні зміни альвеолоцитів ІІ типу респіраторного відділу легень після експериментальної термічної травми та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри. Вісник морфології. 2014;20(1):88–91.

56. Небесна З. М. Субмікроскопічні зміни компонентів аерогематичного бар’єру у віддалені терміни після експериментальної термічної травми. Світ медицини та біології. 2014;1(43):138–142.

57. Nebesna Z. M. Submicroscopic changes of the alveolocyte type II of respiratory alveoli of the lungs in the dynamics after experimental thermal trauma. Nauka i studia. 2014;8(118):102–106.

58. Небесна З.М., Волков К.С., Котик А.О. Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єру респіраторного відділу легень в динаміці після експериментальної термічної травми та застосуванні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів. Світ медицини та біології. 2014;4(46):126–129.

59. Лісничук Н.Є., Волков К.С., Небесна З.М. Гістологічні зміни артикулярних та періартикулярних тканин колінного та кульшового суглобів за умов експериментального ураження печінки. Вісник наукових досліджень.2013;1(70):126–128.

60. Гаврилюк-Скиба Г.О., Волков К.С., Небесна З.М. Електронномікроскопічний стан структурних компонентів селезінки в пізні терміни після експериментальної термічної травми. Вісник морфології. 2013;19(1):19–22.

61. Гаврилюк-Скиба Г.О., Волков К.С., Небесна З.М. Динаміка змін мікрометричних та морфометричних показників селезінки після експериментальної термічної травми. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2013;20:45–48.

62. Вітер В.С., Волков К.С., Небесна З.М. Субмікроскопічний стан гемокапілярів серця при експериментальній термічній травмі за умов застосування ліофілізованої ксеношкіри. Світ медицини та біології. 2013;4 (42):77–79.

63. Небесна З. М. Электронномикроскопические изменения альвеолярних макрофагов респираторного отдела легких в динамике после експериментальной термической травмы. Проблемы биологии и медицины. 2013;2(73):94–99.

64. Очеретнюк А.О., Небесна З.М., Гунас І.В., Яковлєва О.О., Паламарчук О.В. Електронномікроскопічні зміни респіраторного відділу легень щурів після термічної травми шкіри в умовах застосування розчину NaCl. Світ медицини та біології. 2013;2:38– 41.

65. Литвинюк C.О., Волков К.С., Небесна З.М. Електронномікроскопічні зміни гіпокампа в ранні терміни при експериментальній термічній травмі. Вісник проблем біології і медицини. 2011;1(2): 292.

66. Небесна З.М., Волков К.С. Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єру в стадії токсемії опікової хвороби. Укр.морф.альманах. 2011;9(3):191-192.

67. Небесна З.М. Ультраструктурні зміни епітеліоцитів канальців нефрона при експериментальній термічній травмі і використанні ліофілізованої ксеношкіри. Світ медицини та біології. 2008;1:21–23.

68. Небесна З.М., Волков К.С. Cтруктурний стан ниркових тілець при термічній травмі за умов використання ліофілізованої ксеношкіри в експерименті. Світ медицини та біології. 2008;3:75–78.

69. Небесна З.М., Волков К.С. Структурні морфометричні зміни канальців нирки при термічній травмі в умовах застосування ліофілізованої ксеношкіри в експерименті. Вісник морфології. 2008;14(1):76–78.

70. Небесна З.М., Волков К.С. Ультраструктурні зміни фільтраційного бар’єру нирок при експериментальній термічній травмі за умови закриття рани ліофілізованими ксенодермотрансплантатами. Biomedical and Biosocial antropology. 2006;6:1–3.