1. Гетманюк ІБ, Небесна ЗМ, Лихацький ПГ, Шутурма ОЯ. Особливості ультраструктурної реорганізації передсердних кардіоміоцитів при експериментальній термічній травмі та за умов застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантантів. Вісник наукових досліджень. 2019; 2(95): 105 - 09.

2. Volkov K.S., Shuturma O.Ya., Nebesna Z.M., Getmaniuk I.B., Tupol L.D. Histological changes in the duodenal wall in experimental pancreatitis. Світ біології та медицини. 2018. 1 (63). С. 100–104.

3. Волков К.С., Шутурма О.Я., Небесна З.М., Гетманюк І.Б., Тупол Л.Д. Гістологічні зміни в стінці дванадцятипалої кишки при експериментальному панкреатиті. Світ біології та медицини. 2018. 1 (63). С. 100–104.)

4. Nebesna Z.M., Volkov K.S., Bodnar P.Ya., Shuturma O.Ya., Kramar S.B. Submicroscopic changes of the respiratory alveolar macrophages at the late period after experimental thermal injury and in combined use of lyophilized xenograft substrate and surfactant Світ біології та медицини. 2018. 2 (64). С. 165–169.

5. Kurylo Kh.I., Klishch I.M., Nebesna Z.M., Furdela M.Ya., Volska A.S., Lytvynyuk S.O. Histological changes in liver and kidneys in experimental type 2 diabetes mellitus and its correction by administration of phytocompositions comprising Galega officinalis L. Світ біології та медицини. 2018. 1 (63). С. 133–136.

6. Беський В.О., Небесна З.М., Марущак М.І., Грищук Л.А. Субмікроскопічні зміни компонентів аерогематичного бар’єра респіраторного відділу легень щурів у ранні терміни після гострого ураження хлоридною кислотою. Вісник наукових досліджень. 2018. 2 (91). С. 136–140.

7. Ільків О.П., Герасимюк І.Є., Небесна З.М. Вплив медикаментозної корекції гіпотиреозу на стан структурної організації яєчок щурів після тиреоїдектомії. Вісник наукових досліджень. 2018. 1 (91). С. 128–132.

8. Lisnychuk N., Soroka Yu., Andrijchuk I., Nebesna Z., Volkov K. Histological changes in spleen under conditions of toxic carcinogenesis. Georgian medical news. 2018. № 7–8 (280–281). Р. 160–164.

9. Мусієнко А.М., Денефіль О.В., Небесна З.М., Крамар С.Б. Біохімічні маркери морфологічних змін у міокарді щурів при його адреналіново-кальцієвому ушкодженні. Медична та клінічна хімія. 2018. № 3 (20). С. 76–83.

10. Маievskyi О.Ye., Volkov К.S., Nebesna Z.M., Mironov Ye.V., Shayuk A.V. Histochemical picture in the skin of rats 1, 3, 7, 14, 21 and 30 days after burning of ІІ-ІІІ degrees on the background of injection during first 7 days of 0.9% NaCl solution. Reports of Morphology. 2 (24). Р. 50–56.

11. Єрошенко Г.А., Семенова А.К., Небесна З.М. Ремоделювання слизової оболонки кореня язика щурів після дії метакрилату. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип. 4, том 2 (147). С. 277–136.

12. Структурна реорганізація нейроцитів СА1 поля гіпокампа в динаміці після експериментальної термічної травми та при застосуванні ліофілізованої ксеношкіри / С.О. Литвинюк, К.С. Волков, А.С. Вольська, З.М. Небесна, С.Б. Крамар // Запорожский медицинский журнал. – 2017. – № 2 (101). – С. 200–205.

13. Structural features of the normal major salivary glands stroma of rats / K. S. Volkov, H. A. Yeroshenko, M. M. Koptev, D.R. Kramarenko // Світ медицини і біології. – 2017. – № 4 (62). – С. 108–111.

14. Зв’язки лінійних міжщелепних показників з характеристиками змикальної площини, положенням зубів та профілем м’яких тканин лиця у мешканців України юнацького віку / І. В. Гунас, М. О. Дмітрієв, К. С. Волков, Е. В. Черкасов, А. А. Глушак // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2017. – Т. 21, № 2. – С. 378–385.

15. Ультраструктурні зміни шкіри за умов корекції контактного нікелевого дерматиту наноінкапсульованими препаратами / І. І. Худан-Цільо, М. М. Корда, О. О. Шевчук, К. С. Волков // Експериментальна і клінічна медицина. – 2017. – № 4.

16. Структурні зміни лімфатичних вузлів білих щурів при двотижневому та чотиритижневому опіоїдному впливі / О. О. Валько, А. С. Головацький, З. М. Небесна, К. С. Волков, С. Б. Крамар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2017. – № 2 (56). – С. 133–136.

17. Діагностика цитолітичного синдрому у хворих на туберкульоз легень / О. М. Окусок, Л. А. Грищук, З. М. Небесна, П. С. Табас, Р. О. Клос // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 1. – С. 47–52.

18. Nebesna Z. M. Morphological bases of structural organization of red bone marrow for experimental studies / Z. M. Nebesna // Світ медицини і біології. – 2017. – № 3 (61). – С. 173–177.

19. The influence of carrageenan on markers of endogenous intoxication in rats / M. Marushchak, I. Krynytska, O. Kopanytsia, L. Tupol, I. Savchenko, L. Mazur // National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology. – 2017. – Vol. 8, Issue 3. – P. 1–8.

20. Небесна З. М., Готюр О. І. Структурно-функціональні особливості кровоносних судин і гемодинаміки яєчка у чоловіків різного віку / З. М. Небесна, О. І. Готюр // Світ медицини і біології. – 2017. – № 1 (59). – С. 133–136.Nebesna Z. M. Submicroscopic state respiratory alveoli of the lungs in dynamic after experimental thermal injury / Z. M. Nebesna, O. E. Maievskyi // Вісник морфології. – 2016. – № 1 (Т. 22). – С. 16–19.

21. Реорганізація ультраструктурних компонентів сім’яників в стадіях токсемії та септикотоксемії після експериментальної термічної травми / К. С. Волков, С. Ю. Муха, Ю. Я. Кривко, З. М. Небесна // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Т. 2 (129). – С. 18–21.

22. Структурна реорганізація мозкової речовини часточок тимуса щурів при дії налбуфіну / Т. В. Гарапко, А. С. Головацький, К. С. Волков, З. М. Небесна, С. Б. Крамар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. – 2016. – Вип. 2 (54). – С. 5–13.

23. Структурна реорганізація кіркової речовини часточок загрудинної залози щурів при дії опіоїду / Т. В. Гарапко, А. С. Головацький, К. С. Волков, З. М. Небесна // Вісник проблем біології та медицини. – 2016. – Вип. 3, Т. 1 (131). – С. 177–182.

24. Nebesna Z. M. Peculiarities of course of structural and histochemical changes of lungs under experimental thermal injury and application of lyophilized xenographt substrate / Z. M. Nebesna, K. S. Volkov, O. P. Andriyishyn // Nauka i studia. – 2015. – № 10 (141). – Р. 5–11.

25. Nebesna Z. M. Peculiarities of histological and histochemical reorganization of lungs structural components under experimental thermal injury and combined application of lyophilized xenographt substrate and exogenous surfactant preparation / Z. M. Nebesna // Уральский научный вестник Оралдың ғылым жаршысы. – 2015. – № 16 (147). – C. 27–34.

26. Nebesna Z. M. Peculiarities of histological and morphometric changes of lungs after experimental thermal injury / Z. M. Nebesna // News of science and educftion. – 2015. – № 14 (38). – C. 5–13.

27. Nebesna Z. M. Structural and morphometric changes of lungs after experimental thermal trauma and application of lyophilized xenographt substrate / Z. M. Nebesna // Уральский научный вестник Оралдың ғылым жаршысы. – 2015. – № 19 (150). – C. 5–11.

28. Зміни окисно-відновних реакцій у тканині легень за умов опікової травми та при її корекції із застосуванням ліофілізованого ксенодермоімплантата й екзогенного препарату сурфактанту / З. М. Небесна, К. С. Волков, Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 3 (64).– C. 29–33.

29. Небесна З. М. Гістологічні та гістохімічні зміни легень при експериментальній термічній травмі / З. М. Небесна, Г.А. Єрошенко // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2 (49). – C. 107–111.

30. Небесна З. М. Динаміка змін окисно-відновних реакцій в тканині легень за умов опікової травми та при її корекції субстратом ліофілізованої ксеношкіри / З. М. Небесна, І. Я. Демків, Н. Є. Лісничук // Вісник проблем біології та медицини. – 2015. – Т. 1 (124), вип. 4. – C. 124–128.

31. Небесна З. М. Ефективність заміщувальної сурфактантної терапії для корекції проявів оксидативного стресу у тканині легень в динаміці після експериментальної термічної травми / З. М. Небесна, К.С. Волков, Н.Є. Лісничук, І.Я. Демків, С.І. Яворська // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 2 (63).– C. 14–18.

32. Небесна З. М. Морфологічний стан серця, печінки та легень після експериментальної термічної травми в умовах застосування подрібненого субстрата кріоліофілізованої ксеношкіри / З. М. Небесна, Г.А. Єрошенко, Л. Д. Тупол // Світ медицини та біології. – 2015. – № 3 (51). – C. 99–103.

33. Небесна З. М. Морфологічні та гістохімічні зміни легень у пізні терміни після експериментальної термічної травми / З. М. Небесна // Вісник морфології. – 2015. – Т. 21, № 1. – C. 106–110.

34. Небесна З. М. Особливості структурних та гістохімічних змін легень в гострий період після експериментальної термічної травми / З. М. Небесна, К. С. Волков, С. О. Литвинюк // Вісник проблем біології та медицини. – 2015. – Вип. 2, Т. 3 (120). – C. 293–297.

35. Небесна З. М. Особливості структурної та морфометричної реорганізації судин легень при експериментальній термічній травмі / З. М. Небесна, К. С. Волков, С. О. Литвинюк // Світ медицини та біології. – 2015. – № 4 (53). – C. 121–125.

36. Небесна З. М. Структурна реорганізація альвеолярних макрофагів респіраторного відділу легень в динаміці після експериментальної термічної травми та в умовах застосування подрібненого субстрату ліофілізованої ксеношкіри / З. М. Небесна // Вісник проблем біології та медицини. – 2015. – Т. 2 (123), вип. 3. – C. 305–309.

37. Небесна З. М. Структурна та морфометрична реорганізація судин легень після експериментальної термічної травми та в умовах застосування субстрату ліофілізованої ксеношкіри / З. М. Небесна, К. С. Волков // Вісник морфології. – 2015. – Т. 21, № 2. – C. 348–352.

38. Небесна З. М. Субмікроскопічна організація альвеол респіраторного відділу легень після експериментальної опікової травми в умовах спільного застосування екзогенного препарату сурфактанту і субстрату ліофілізованої ксеношкіри / З. М. Небесна // Світ медицини та біології. – 2015. – № 4 (54). – C. 127–130.

39. Небесна З. М. Субмікроскопічний стан аерогематичного бар’єру альвеол легень після термічної травми та її корекції сурфактантом / З. М. Небесна // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2015. – Т. 19, № 2. – C. 322–324.

40. Эффективность заместительной сурфактантной терапии для коррекции проявлений оксидативного стресса в ткани легких в динамике после экспериментальной термической травмы / З. М. Небесна, К. С. Волков, Н. Е. Лисничук, И. Я. Демкив // Проблемы биологии и медицины. – 2015. – № 4 (85). – C. 79–83.

41. Небесна З. М. Субмікроскопічні зміни альвеолоцитів ІІ типу респіраторного відділу легень після експериментальної термічної травми та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри / З. М. Небесна // Вісник морфології. – 2014. – Т. 20, № 1. – C. 88–91.

42. Небесна З. М. Субмікроскопічні зміни компонентів аерогематичного бар’єру у віддалені терміни після експериментальної термічної травми / З. М. Небесна // Світ медицини та біології. – 2014. – № 1 (43). – С. 138–142.

43. Nebesna Z. M. Submicroscopic changes of the alveolocyte type II of respiratory alveoli of the lungs in the dynamics after experimental thermal trauma / Z. M. Nebesna // Nauka i studia. – 2014. – № 8 (118). – Р. 102–106.

44. Небесна З. М. Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єру респіраторного відділу легень в динаміці після експериментальної термічної травми та застосуванні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів / З. М. Небесна, К. С. Волков, А. О. Котик // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4 (46). – C. 126–129.

45. Лісничук Н. Є. Гістологічні зміни артикулярних та періартикулярних тканин колінного та кульшового суглобів за умов експериментального ураження печінки / Н. Є. Лісничук, К. С. Волков, З. М. Небесна // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1 (70). – С. 126–128.

46. Гаврилюк-Скиба Г. О. Електронномікроскопічний стан структурних компонентів селезінки в пізні терміни після експериментальної термічної травми / Г. О. Гаврилюк-Скиба, К. С. Волков, З. М. Небесна // Вісник морфології. – 2013. – Т. 19, № 1. – C. 19–22.

47. Гаврилюк-Скиба Г. О. Динаміка змін мікрометричних та морфометричних показників селезінки після експериментальної термічної травми / Г. О. Гаврилюк-Скиба, К. С. Волков, З. М. Небесна // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2013. – № 20. – C. 45–48.

48. Вітер В. С. Субмікроскопічний стан гемокапілярів серця при експериментальній термічній травмі за умов застосування ліофілізованої ксеношкіри / В. С. Вітер, К. С. Волков, З. М. Небесна // Світ медицини та біології. – 2013. – № 4 (42). – С. 77–79.

49. Небесна З. М. Электронномикроскопические изменения альвеолярних макрофагов респираторного отдела легких в динамике после експериментальной термической травмы / З. М. Небесна // Проблемы биологии и медицины. – 2013. – № 2 (73). – C. 94–99.

50. Електронномікроскопічні зміни респіраторного відділу легень щурів після термічної травми шкіри в умовах застосування розчину NaCl / А. О. Очеретнюк, З. М. Небесна, І.В. Гунас [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2. – С. 38–41.

51. Литвинюк C.О. Електронномікроскопічні зміни гіпокампа в ранні терміни при експериментальній термічній травмі / C.О. Литвинюк, К.С. Волков, З.М. Небесна // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – В. 2., Т. 1 – С. 292

52. Небесна З.М. Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єру в стадії токсемії опікової хвороби / З.М. Небесна, К.С. Волков // Укр.морф.альманах. – 2011. Т. 9, № 3. – С. 191-192.

53. Небесна З. М. Ультраструктурні зміни епітеліоцитів канальців нефрона при експериментальній термічній травмі і використанні ліофілізованої ксеношкіри / З. М. Небесна // Світ медицини та біології. – 2008. – № 1 – С. 21–23.

54. Небесна З. М. Cтруктурний стан ниркових тілець при термічній травмі за умов використання ліофілізованої ксеношкіри в експерименті / З. М. Небесна, К. С. Волков // Світ медицини та біології. – 2008. – № 3 – С. 75–78.

55. Небесна З. М. Структурні і морфометричні зміни канальців нирки при термічній травмі в умовах застосування ліофілізованої ксеношкіри в експерименті / З. М. Небесна, К. С. Волков // Вісник морфології. – 2008. – № 14 (1) – С. 76–78.

56. Небесна З. М. Ультраструктурні зміни фільтраційного бар’єру нирок при експериментальній термічній травмі за умови закриття рани ліофілізованими ксенодермотрансплантатами / З. М. Небесна, К. С. Волков // Biomedical and Biosocial antropology. – 2006. – № 6 – С. 1–3.