Небесна Зоя Михайлівна

У 2003 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка за спеціальністю "Біологія".

Кандидат біологічних наук з 2008 року.

Кандидатська дисертація на тему: "Морфофункціональний стан нирки в умовах ранньої некректомії і застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів при експериментальній термічній травмі" за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році.

Доктор біологічних наук з 2016 року.

Докторська дисертація на тему: "Морфофункціональні зміни легень при експериментальній термічній травмі та за умов корекції" за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія.

Вчене звання професора присвоєно у 2019 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • морфофункціональні зміни тканин і органів при експериментальній термічній травмі та за умов корекції;
  • ремоделювання органів чоловічої статевої системи за умов патології органів ендокринної системи та у віковому аспекті;
  • морфофункціональний стан селезінки та фактори імунологічної реактивності в умовах експериментального канцерогенезу;
  • структурно-функціональні зміни органів кровотворення та імунного захисту при дії опіоїдів;
  • гістологічні зміни суглобів за умов ураження органів травної системи;
  • реорганізація органів ротової порожнини за умов стресу та патології щитоподібної залози.

Є автор 148 публікацій, з них 135 наукових і 7 навчального спрямування, 1 підручник, 1 посібник. Співавтор 4 інформаційних листів.

З вересня 2016 року директор ННІ морфології ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Є науковим керівником шести дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня.