1.Nataliya B Kuzniak, Larisa Ya Fedoniuk, Аntonina М Pryshlyak, Olena I Skyba, Oksana M Yarema, Alina І Dovgalyuk, Nataliya P Penteleichuk, Vladyslav A Smiianov Morphogenesis of maxillary sinuses in infants, during early and first childhood. Wiadomości Lekarskie. 202;LXXIII(2):254-9.

2. Шевчук О.О., Дацко Т.В., Вольська А.С., Яремчук О.З., Довгалюк А.І., Курило Х.І. Структурні зміни нирок при застосуванні мелфалану, препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора та ентеросорбції. Клінічна та експериментальна патологія. 2019;18:4(70):97-103

3. Бойко ОА., Лавренчук ГЙ., Гурандо ВР., Довгалюк АІ., Кліщ ІМ. Структурно-функціональні зміни в культурі клітин щитоподібної залози новонароджених щурів, опромінених in utero радіоізотопами йоду-131 в різні терміни гестації. Вісник наукових досліджень. 2019. 1 (94). С. 103–112.

4.Dovgalyuk A, Filyak Y, Yavorska S. Ultrastructural changes of thymus caused by pttg gene deletion. Cytopathology. 2015; 26 (1): 74.

3.Яворская СИ, Яворский СИ, Довгалюк АИ. Особенности морфологического состояния почек при токсическом поражении печени тетрахлоретаном. Вестник врача. 2015; 1: 3 – 10.

5. Довгалюк АІ. Субмікроскопічні зміни структурних компонентів тимуса мишей з нокаутом гена pttg1. Світ медицини та біології. 2014; 1 (43): 118 – 22.

6. Довгалюк АІ. Гістологічний стан тимуса мишей з відсутністю гена pttg1. Клінічна та експериментальна патологія. 2013; ХІІ, 3 (45): 66 – 69.

7. Шутурма ОЯ,. Лісничук НЄ, Довгалюк А.І. Циркулюючі імунні комплекси та їх роль у виникненні поєднаних патологій органів травної системи. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2013; 2: 223 – 25.

8.Довгалюк АІ. Забруднення довкілля токсичними металами та його індикація за допомогою рослинних тестових систем. Біологічні студії. 2013; 7 (1): 197 – 204.

9. Андріїшин ОП, Цетнар ЛЙ, Довгалюк АІ, Довбуш АВ, Шутурма ОЯ. Гістологічний стан лімфовузлів на 7 добу після тяжкої термічної травми. Укр.морф. альманах. 2011; 9 (3): 17 – 18.

10. Довгалюк АІ, Трач-Росоловська СВ. Перспективи використання методу культивування клітин для теоретичної та клінічної медицини. Вісник наукових досліджень. 2010; 1: 101 – 04.

11. Волков КС, Довбуш АВ, Довгалюк АІ, Волков РК. Субмікроскопічні зміни гемокапілярів міокарда при опіках в умовах застосування ліофілізованої ксеношкіри. Таврический медико-биологический вестник. 2006; 9 (9): 31 – 33.

12. Lobachevska O, Kyjak N, Khorkavtsiv O, Dovgalyuk A, Kit N, Klyuchivska O, Stoika R, Ripetsky R, Cove D. Influence of metabolic stress on the inheritance of cell determination in the moss, Pottia intermedia. Cell Biol. International. 2005; 29 (1): 181 – 86.

13. Dovgalyuk A, Kalynyak T, Blume Ya. Heavy metals have a different action from aluminium in disrupting microtubules in Allium cepa meristematic cells. Cell Biol. International. 2003; 27 (3): 193 – 95.

14. Довгалюк АІ, Ляшенко ЮО, Блюм ЯБ. Цитотоксична активність нітрату та ацетату свинцю та її зв’язок з порушеннями хромосомного апарату і мікротрубочкових утворень меристемних клітин цибулі (Allium cepa L.). Доповіді НАН України. 2002; 8: 149 – 54.

15.Довгалюк АИ, Калиняк ТБ, Блюм ЯБ. Специфические эффекты ионов токсических металлов на микротрубочки меристематических клеток корней лука (Allium cepa L.). Доповіді НАН України. 2002; 1: 162 – 68.

16. Довгалюк АИ, Калиняк ТБ, Блюм ЯБ. Цитогенетические эффекты солей токсичных металлов в клетках апикальной меристемы корней проростков Allium cepa L. Цитология и генетика. 2001; 2: 3 – 10.

17. Довгалюк АИ, Калиняк ТБ, Блюм ЯБ. Оценка фито- и цитотоксической активности солей металлов с помощью корневой апикальной меристемы лука. Цитология и генетика. 2001; 1: 3 – 9.

18. Довгалюк АІ, Калиняк ТБ, Блюм ЯБ. Токсична дія іонів металів на ріст та мітотичну активність клітин коренів цибулі Allium cepa L. Доповіді НАН України. 1998; 6: 173 – 78.