Довгалюк Аліна Іванівна

У 1994 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. В. Гнатюка.

Кандидат біологічних наук з 2004 року.

Кандидатська дисертація на тему «Фітотоксичні та цитогенетичні ефекти важких металів» за спеціальністю 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Вчене звання доцента присвоєне у 2014 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • механізми цитотоксичності та генотоксичності важких металів;·
  • морфофункціональні зміни органів імунного захисту при експериментальному мутагенезі;
  • дослідження регенераторного потенціалу мезенхімальних стовбурових клітин людини та лабораторних тварин.

Є автором 58 наукових і навчально-методичних праць. З них 17 наукових публікацій у фахових вітчизняних і закордонних журналах, 39 тез і матеріалів конференцій (у тому числі й міжнародних), симпозіумів, з’їздів, науково-методичних семінарів тощо, 2 методичних посібники.