1. Zarudna O.I., Venher I.K., Dovbush A.V. Connective tissue diseases: focus on microcirculatory bed. International Journal of Medicine and Medical Research. 2019;5(2):32-9.

2. Tupol L., Volkov K.S., Dovbush A. Structural changes of liver aftert hermal injury and early ecrectomy and using of lyophilized xenographts // Cytopathology. – 26, Suppl. 1. – 39th European Congress of Cytology, September 20th –23th 2015: posterviews. – Milan, 2015. – P. 64.

3. Федонюк Л.Я., Довбуш А.В., Багрій М.М. Клініко-епідеміологічна характеристика лаймбореліозу в Тернопільській обл. // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 1 (65). – С. 194–198.

4. Волков К.С., Довбуш А.В., Чабан Г.П., Федонюк Л.Я., Бігуняк Т.В. Морфофункціональний стан аутодермотрансплантатів при зберіганні в гліцерин-формаліновій та гліцерин-жовтковій сумішах // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2012. – Т 12, випуск 4. - № 40. – С. 101-104.

5. Андріїшин О.П., Цетнар Л.Й., Довгалюк А.І., Довбуш А.В., Шутурма О.Я. Гістологічний стан лімфовузлів на 7 добу після тяжкої термічної травми // Український морфологічний альманах. – 2011. – Вип. 9, № 3. – С. 17-18.

6. Волков К.С., Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Небесна З.М., Шутурма О.Я., Гетманюк І.Б., Литвинюк С.О. Фахова підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології // Медична освіта. - 2011. - № 49. - С. 17 - 20.

7. Волков К.С., Довбуш А.В., Якубишина Л.В., Андріїшин О.П., Довгалюк А.І., Тупол Л.Д., Небесна З.М., Шутурма О.Я. Шляхи оптимізації навчального процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології // Медична освіта. - 2008; № 3. - С. 31–32.

8. Волков К.С., Довбуш А.В., Карпенюк В.М. Гістологічні зміни великого і спинного мозку при термічній травмі та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри // Морфологія. - 2008, №1. - С. 41 - 44.

9. Волков К.С., Довбуш А.В., Довгалюк А.І., Волков Р.К. Субмікроскопічні зміни гемокапілярів міокарда при опіках в умовах застосування ліофілізованої ксеношкіри. // Таврічний медико-біологічний вісник. -2006. - № 5. – С. 31-33.

10. Зарудна О.І., Сміян С.І., Довбуш А.В. Морфометричні особливості мікро­циркуляторного русла у хворих на системні захворювання сполучної тканини // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2006.- №1 – С. 47-50.

11. Волков К.С., Бігуняк Т.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Тупол Л.Д. Регенераторні процеси в опіковій рані в умовах застосування ліофілізованнх ксенодермотрансплантатів // Вісник проблем біології і медицини, Полтава. -2003, вип.2.-С. 110-112.

12. Волков К.С., Довбуш А.В., Андріїшин 0.П., Тураш І.Б. Ультраструктура судин мікроциркулягорното русла аутодермотрансплантатів при різних методах консервування // Галицький лікарський вісник, Івано-Франківськ. - 2003, Т. 10 № 2. - С 44-45.

13. Волков К.С.; Якубишина Л.Я.,; Федонюк Л.Я., Грималюк О.І., Андріїшин О.II., Довбуш А.В. Особливості викладання гістології, цитології га ембріології іноземним студентам //Медична освіта, №3, 2002. - С 121-123.

14. Волков К.С, Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Котик А.О. Ультраструктурна та морфометрична характеристика стану нейросекреції СОЯ гіпоталамуса при тяжких опіках в умовах застосування ентеросорбентів // Таврический медико-биолотический вестник. - 2002, Т. 5, №3 - С. 70-72.

15. Довбуш А.В. Морфологічний стан та життєздатність аутодермо­трансплантатів при гіпотермічному зберіганні в гліцерин-формаліновій та гліцерин-жовтковій сумішах // Морфологія, 2002. –С. 156-163.

16. К.С. Волков, Л.В. Якубишина, О.П. Андріїшин, А.В. Довбуш, Т.В. Бігуняк, В.О. Сокольська. Ультраструктурний стан епідермоцитів ксенотрансплантатів при консервуванні у гліцерин-жовткової суміші // Здобутки клінічної та експериментальної медицини -2001. -№6 С. 79-81.

17. Бігуняк Т.В., Волков К.С., Довбуш А.В. Ультраструктура ксенодермо-трансплантатів при використанні гліцерин-жовткового методу для низькотемпературного зберігання та кріоконсервування //Буковинський медичний вісник, 2001, №3-4. - С.16-17.

18. Довбуш А.В., Волков К.С. Засоби та методи закриття опікової рани // Наукові записки: біологія. -№3(10). -2000. -С. 88-91

19. Довбуш А.В. Ультраструктурна характеристика ксено- та аутодермотрансплантатів при низькотемпературному зберіганні та кріоконсервуванні // Науковий вісник Луцького державного університету. -№ 7.-2000.-С. 150-153.

20. Волков К.С., Якубишина Л.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Бігуняк Т.В., Сокольська В.О. Ультраструктурний стан епідермоцитів ксенотрансплантатів при консервуванні у гліцерин-жовткової суміші // Здобутки клінічної та експериментальної медицини -2001. -№6 С. 79-81.

21. Волков К.С., Пасєчко Н.В., Чернишенко Т.І., Антонюк С.А., Бігуняк Т.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Тугарова О.С. Репаративні процеси в тканинах і органах при термічній травмі в умовах ентеросорбції // Український медичний альманах. - 2000. - Т. З, № 1 (додаток). - С. 11-12.

22. Ковальчук О.Л., Бігуняк Т.В., Мартинюк В.І., Довбуш А.В. Особливості епітелізації поверхневих опіків при використанні ліофілізованих ксенотрансплантатів // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 1. – С. 60-61.

23. Андріїшин О.П., Чернишенко Т.І., Волков К.С., Котик А.О. Особливості репаративної регенерації нейроцитів спинномозкових вузлів та кори великого мозку при опіковій травмі в умовах ентеросорбції // Шпитальна хірургія, Тернопіль, № 4, 1999. -С. 86-87.

24. Климчук Л.Ф., Нікітенко М.А., Кузів О.Є., Лихацька В.О., Грималюк О.І., Довбуш А.В. Показники імунологічної реактивності та неспецифічної резистентності організму хворих з важкими термічними опіками // Шпитальна хірургія, Тернопіль, № 4, 1999. - С. 37-42.