1.Tupol L.Structural changes of liver aftert hermal injury and early ecrectomy and using of lyophilized xenographts / L. Tupol, K.S. Volkov, A. Dovbush // Cytopathology. – 26, Suppl. 1. – 39th European Congress of Cytology, September 20th –23th 2015: posterviews. – Milan, 2015. – P. 64.

2. Федонюк Л.Я. Клініко-епідеміологічна характеристика лаймбореліозу в Тернопільській обл. / Л.Я. Федонюк, А.В. Довбуш, М.М. Багрій // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 1 (65). – С. 194–198.

3. Волков К.С., Довбуш А.В., Чабан Г.П., Федонюк Л.Я., Бігуняк Т.В. Морфо-функціональний стан аутодермотрансплантатів при зберіганні в гліцерин-формаліновій та гліцерин-жовтковій сумішах / Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2012. – Т 12, випуск 4. - № 40. – С. 101-104.

4. Андріїшин О.П. Гістологічний стан лімфовузлів на 7 добу після тяжкої термічної травми / О.П. Андріїшин, Л.Й. Цетнар, А.І. Довгалюк, А.В. Довбуш, О.Я. Шутурма // Український морфологічний альманах. – 2011. – Вип. 9, № 3. – С. 17-18.

5. Волков К.С., Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Небесна З.М., Шутурма О.Я., Гетманюк І.Б., Литвинюк С.О. Фахова підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології. Медична освіта. Тернопіль, 20011; 49–53.

6. Андріїшин О.П. Гістологічний стан лімфовузлів на 7 добу після тяжкої термічної травми / О.П. Андріїшин, Л.Й. Цетнар, А.І. Довгалюк, А.В. Довбуш, О.Я. Шутурма // Укр.морф. альманах. – 2011 – Т.9, № 3. – С. 17-18.

7. Волков К.С., Довбуш А.В., Якубишина Л.В., Андріїшин О.П., Довгалюк А.І., Тупол Л.Д., Небесна З.М., Шутурма О.Я. Шляхи оптимізації навчального процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології. Медична освіта. Тернопіль, 2008; 31–32.

8. Волков К.С., Довбуш А.В., Карпенюк В.М. Гістологічні зміни великого і спинного мозку при термічній травмі та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри // Морфологія, 2008, т.ІІ, №1, с.41 - 44.

9. К.С. Волков, А.В. Довбуш, А.І. Довгалюк, Р.К. Волков. Субмікроскопічні зміни гемокапілярів міокарда при опіках в умовах застосування ліофілізованої ксеношкіри. // Таврический медико-биологический вестник. – 2006.– Т.9. – №3.– С. 31-33.

10. К.С. Волков, А.В. Довбуш, А.І. Довгалюк, Р.К. Волков. Субмікроскопічні зміни гемокапілярів міокарда при опіках в умовах застосування ліофілізованої ксеношкіри. // Таврічний медико-біологічний вісник. -2006. –С.31-33.

11. Зарудна О.І., Сміян С.І., Довбуш А.В. Морфометричні особливості мікро­циркуляторного русла у хворих на системні захворювання сполучної тканини // Здобутки клінічної і експериментальної медицини №1 2006. –С.47-50.

12. Волков К.С., Довбуш А.В., Андріїшин О.П., Котик А.О., Чорнописький О.Я. Визначення життєздатності епідермоцитів аутодермотрансплантатів // Матеріали конференції: "Карповські читання", 2004, С.12.

13. Волков К.С., Бігуняк Т.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Тупол Л.Д. Регенераторні процеси в опіковій рані в умовах застосування ліофілізованнх ксенодермотрансплантатів // Вісник проблем біології і медицини, Полтава. -2003, вип.2.-С. 110-112.

14. Волков К.С., Бігуняк Т.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Тупол Л.Я. Регенераторні процеси в опіковій рані в умовах застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів. Вісник проблем біології і медицини. 2003; №2. 110-112.

15. Волков К.С., Довбуш А.В., Андріїшин 0.П., Тураш І.Б. Ультраструктура судин мікроциркулягорното русла аутодермотрансплантатів при різних методах консервування // Галицький лікарський вісник, Івано-Франківськ. -

2003, Т. 10 № 2. - С 44-45.

16. Волков К.С.; Якубишина Л.Я.,; Федонюк Л.Я., Грималюк О.І., Андріїшин О.II., Довбуш А.В. Особливості викладання гістології, цитології га ембріології іноземним студентам //Медична освіта, №3, 2002. - С 121-123.

17. Волков К.С., Довбуш, А.В., Бигуняк Т.В., Пасечко Н.В., Андриишин А.П. Мофофункциональное состояние компонентов эпидермальных пролифера-тивных единиц в норме и при криоконсервировании // Материалы IV международного конгресса по интегративной антронологии, Санкт-Петербург, 2002.-С. 58-60.

18. Волков КгС, Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Котик А.О. Ультраструктурна та морфометрична характеристика стану нейросекреції СОЯ гіпоталамуса при тяжких опіках в умовах застосування ентеросорбентів // Таврический медико-биолотический вестник. - 2002, Т. 5, №3 - С. 70-72.

19. Довбуш А.В. Морфологічний стан та життєздатність аутодермо­трансплантатів при гіпотермічному зберіганні в гліцерин-формаліновій та гліцерин-жовтковій сумішах // Морфологія, 2002. –С. 156-163.

20. К.С. Волков, Л.В. Якубишина, О.П. Андріїшин, А.В. Довбуш, Т.В. Бігуняк, В.О. Сокольська // Ультраструктурний стан епідермоцитів ксенотрансплантатів при консервуванні у гліцерин-жовткової суміші // здобутки клінічної та експериментальної медицини -2001. -№6 с. 79-81.

21. Бігуняк Т.В., Волков К.С., Довбуш А.В. Ультраструктура ксенодермо-трансплантатів прн використанні гліцерин-жовткового методу для низькотемпературного зберігання та кріоконсервування //Буковинський медичний вісник, 2001, №3-4. - С.16-17.

22. Довбуш А.В., Волков К.С. // Засоби та методи закриття опікової рани // Наукові записки: біологія. -№3(10). -2000. -С.88-91

23. Довбуш А.В. Ультраструктурна характеристика ксено- та аутодермотрансплантатів при низькотемпературному зберіганні та кріоконсервуванні // Науковий вісник Луцького державного університету. -№ 7.-2000.-С.150-153.

24. К.С. Волков, Л.В. Якубишина, О.П. Андріїшин, А.В. Довбуш, Т.В. Бігуняк, В.О. Сокольська // Ультраструктурний стан епідермоцитів ксенотрансплантатів при консервуванні у гліцерин-жовткової суміші // здобутки клінічної та експериментальної медицини -2001. -№6 с. 79-81.

25. Довбуш А.В., Волков К.С. Засоби та методи закриття опікової рани // Наукові записки: біологія. -№3(10). -2000. -С.88-91

26. Репаративні процеси в тканинах і органах при термічній травмі в умовах ентеросорбції // К.С. Волков, Н.В. Пасєчко, Т.І. Чернишенко, С.А. Антонюк, Т.В. Бігуняк, О.П. Андріїшин, А.В. Довбуш, О.С. Тугарова. // Український медичний альманах. - 2000. - Т. З, № 1 (додаток). - С. 11-12.

27. Особливості епітелізації поверхневих опіків при використанні ліофілізованих ксенотрансплантатів / Ковальчук О.Л., Бігуняк Т.В., Мартинюк В.І., Довбуш А.В. // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 1. – С. 60-61.

28. Андріїшин О.П., Чернишенко Т.І., Волков К.С., Котик А.О. Особливості репаративної регенерації нейроцитів спинномозкових вузлів та кори великого мозку при опіковій травмі в умовах ентеросорбції // Шпитальна хірургія, Тернопіль, №4, 1999. -С.86-87.

29. Климчук Л.Ф., Нікітенко М.А., Кузів О.Є., Лихацька В.О., Грималюк О.І., Довбуш А.В. Показники імунологічної реактивності та неспецифічної резистентності організму хворих з важкими термічними опіками // Шпитальна хірургія, Тернопіль, №4, 1999. -С.37-42.

30. Гістологічний стан лімфовузлів на 7 добу після тяжкої термічної травми О.П. Андріїшин, Л.Й. Цетнар, А.І. Довгалюк, А.В. Довбуш, О.Я. Шутурма Український морфологічний альманах, 17-18

31.Особливості епітелізації поверхневих опіків при використанні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів О.Л. Ковальчук, Т.В. Бігуняк, В.М. Мартинюк, А.В. Довбуш Вісник наукових досліджень. – 2000. - №1.- С. 60-62.