Довбуш Андрій Васильович

Народився 24.07.1970 року в місті Тернопіль. В 1993 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет ім. В Гнатюка за спеціальністю «біологія і географія». В 1998 р. поступив в аспірантуру на кафедру гістології, цитології та ембріології Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського, в 2002 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Морфологічний стан і життєздатність аутодермотрансплантатів при різних методах консервування». З 2001 р. працює асистентом, а з 2004 р. – старшим викладачем, а з 2007 р. до сьогоднішнього дня – на посаді доцента кафедри гістології. З 2008 р. до 2010 р. працював заступником декана факультету іноземних студентів. Сфера наукових інтересів: морфологічний стан органів при опіках і методах лікування.

Довбуш А.В. має 57 публікації, з них 52 наукових та 5 навчально-методичного характеру, в т.ч. 16 – у фахових виданнях, співавтор 1 патенту на винахід.