1. Nebesna Z.M., Volkov K.S., Bodnar P.Ya., Shuturma O.Ya., Kramar S.B. Submicroscopic changes of the respiratory alveolar macrophages at the late period after experimental thermal injury and in combined use of lyophilized xenograft substrate and surfactant Світ біології та медицини. 2018. 2 (64). С. 165–169.

2. Валько О.О., Головацький А.С., Волков К.С., Крамар С.Б. Субмікроскопічні зміни лімфоїдних вузликів клубових лімфатичних вузлів у динаміці хронічного опіоїдного впливу. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2018. 17 (1). С. 35–42.

3. Мусієнко А.М., Денефіль О.В., Небесна З.М., Крамар С.Б. Біохімічні маркери морфологічних змін у міокарді щурів при його адреналіново-кальцієвому ушкодженні. Медична та клінічна хімія. 2018. № 3 (20). С. 76–83.

4. Структурна реорганізація нейроцитів СА1 поля гіпокампа в динаміці після експериментальної термічної травми та при застосуванні ліофілізованої ксеношкіри / К.С. Волков, С.О. Литвинюк, А.С. Вольська, З.М. Небесна, С.Б. Крамар // Запорожский медицинский журнал. – 2017. – № 2 (101). – С. 200–205.

5. Структурна реорганізація мозкової речовини часточок тимуса щурів при дії налбуфіну / Т. В. Гарапко, А. С. Головацький, К. С. Волков, З. М. Небесна, С. Б. Крамар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. – 2016. – Вип. 2 (54). – С. 5–13.

6. Електронномікроскопічні зміни сім’яників в ранні терміни після експериментальної термічної травми / С. Ю. Муха, К. С. Волков, З. М. Небесна, С. Б. Крамар // Морфологія. – 2016. – Т. 10, № 3. – С. 208–211.

7. Крамар С. Б. Морфологічні та морфометричні зміни крайової та центральної ділянок опікової рани після експериментальної термічної травми / С. Б. Крамар // Світ медицини та біології. – 2015. – № 3 (51). – C. 92–97.

8. Крамар С. Б. Мікроскопічні та гістохімічні зміни шкіри після експериментальної термічної травми при застосуванні кріоліофілізованого ксенодермального субстрату / С. Б. Крамар, К. С. Волков, С. О. Литвинюк // Вісник морфології. – 2015. – Т. 21, № 1. – C. 6–9.

9. Крамар С. Б. Ультраструктурные изменения ожоговой раны в условиях применения криолиофилизированого ксенодермального субстрата после экспериментальной термической травмы / С. Б. Крамар, К. С. Волков // Проблемы биологии и медицины. – 2015. – № 3 (84). – C. 164–170.

10. Волков К. С. Роль эпителиально-мезенхимального перехода в патогенезе заживления кожных ран / К. С. Волков, С. Б. Крамар // Морфологія. – 2015. – Т. 9, № 2. – С. 7–10.

11. Крамар C. Б. Гістологічні та гістохімічні зміни ушкодженої ділянки шкіри в динаміці після експериментальної термічної травми / C. Б. Крамар, К. С. Волков, А. О. Котик // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4 (46). – C. 182–185.

12. Крамар С. Б. Субмікроскопічні зміни опікової рани при експериментальній термічній травмі / С. Б. Крамар, К. С. Волков, В. П. Пида // Вісник морфології. – 2014. – Т. 20, № 1. – C. 140–142.

13. Цимбалюк А. В. Морфологічні зміни в опікових ранах ІІІ – ІV ступенів при місцевому використанні подрібненого субстрату ліофілізованого ксенодермоімплантату в експерименті / А. В. Цимбалюк, Н. В. Гуда, С. Б. Крамар // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1 (70). – С. 71–73.