1. Волков К.С., Чорнописький О.Я., Якубишина Л.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В. Особливості організації навчального процесу в умовах запровадження кредитно-модульної системи на кафедрі гістології, ембріології і цитології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2005. – С.193-196.

2. Волков К.С., Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Чорнописький О.Я. Особливості пристосувально-компенсаторних процесів у внутрішніх органах і рані при термічній травмі після проведення ранньої некректомії та використання ліофілізованих ксенодермотрансплантатів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 163-164.

3. Волков К.С., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Якубишина Л.В., Бігуняк Т.В., Грималюк О.І. Регенераторні процеси в деяких внутрішні органах при тяжких опіках за умови застосування ліофілізованої ксеношкіри // Здобутки клінічної і експериментальної медицини . – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – №1. – С.34-36.

4. Волков К.С., Якубишина Л.В., Федонюк Л.Я., Грималюк О.І., Андріїшин О.П., Довбуш А.В. Особливості викладання гістології, цитології та ембріології іноземним студентам // Медична освіта. – Тернопіль: Укрмедкнига. – №3, 2002. – С.121-123.

5. Волков К.С., Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Котик В.О. Ультраструктурна та морфометрична характеристика стану нейросекреції гіпоталамуса при тяжких опіках в умовах застосування ентеросорбентів // Таврический медико-биологический вестник. – 2002. – Т. 5, № 3. – С. 70-72

6. Волков. К.С.,. Якубишина Л.В,. Сокольська В.О,. Андріїшин О.П., Федонюк, Л.Я. Організація самостійної позааудиторної роботи студентів медичного факультету на кафедрі гістології // Методична конф. Тернопіль, 2001 р.

7. Волков К.С., Якубишина Л.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Бігуняк Т.В., Сокольська В.О. Ультраструктурний стан епідермоцитів ксенотрансплантатів при консервуванні у гліцерин-жовтковій суміші //Здобутки клінічної та експериментальної медицини, № 6, 2001. -С.79-80.

8. Гістологічні та гістохімічні зміни внутрішніх органів та опікової рани при термічних ураженнях в умовах сорбційної детоксикації /К.С.Волков, Т.І.Чернишенко, С.А.Антонюк, О.П.Андріїшин, Л.В.Якубишин, О.С.Тугарова, Т.В.Бігуняк, А.В.Довбуш // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Випуск 5. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 465-471.

9. Волков К.С., Кузів О.Є., Якубишина Л.В., Пасєчка Н.В., та ін, всього 6 чол. Цитологія, ембріологія та загальна гістологія. Методичні вказівки для студентів першого курсу, частина 1. – Тернопіль, 1997. – 62с.

10. Волков К.С., Сморщок С.А., Якубишина Л.В., Кузів О.Є та інші, всього 5 чол. Методичні вказівки студентам до практичних занять з спеціальної гістолгії. – Тернопіль, 1994. – 92 с.

11. Волков К.С., Сморщок С.А., Якубишина Л.В., Кузів О.Є., та інші, всього 5 чол. Методичні вказівки студентам до практичних занять з цитології, ембріології та загальної гістології. – Тернопіль, 1994. – 62 с.

12. Волков К.С., Якубышина Л.В., Андриишин А.П. Влияние энтеросорбции на ультраструктуру супраоптических ядер гипоталамуса при экспериментальныхожогах в стадии токсемии. // Интенсивное лечение тяжелообожженых. – М.,1992. – С.60.

13. Волков К.С., Сморщок С.А., Якубышина Л.В., Сокольська В.А. та інші, всього 5 чол. Методические рекомендации студентам для самостоятельной подготовки по гистологии, цитологии и эмбриологии. – Тернополь, 1985 – 22с.

14. Волков К.С., Сморщок С.А., Якубышина Л.В., Сокольська В.А. та інші, всього 5 чол. Методические указания студентам к практическим занятиям по частной гистологии /часть 1 и 2 /. – Тернополь, 1985 – 74с.

15. Волков К.С., Сморщок С.А., Якубышина Л.В., Сокольська В.А. Методические указания студентам к практическим занятиям по гистологии, цитологии и эмбриологии. – Тернополь, 1985 – 82 с.

16. Волков К.С., Сморщок С.А., Якубышина Л.В., Кузив О.Е. Влияние возрастного фактора на структуру передней доли гипофиза в условиях эксперимента. Актуальные проблемы развития человека и млекопитающих.- Симферополь, 1983. – С. 199-200.

17. Волков К.С., Сморщок С.А., Якубышина Л.В. Влияние антиоксидантов на регенераторные процессы в ожоговой ране. Клиническая хируругия.- 1982. – №3. – С.13-15.