1. Грималюк О. І. Морфологічні зміни міокарда та печінки на тлі тетрахлорметанового гепатиту за кардіотоксичної дії адреналіну та Х корекція мексидолом / Алексевич К.О., Кузів О.Є., Фіра Л.С., Грималюк О.І. // Вісник морфології. – 2015. -- №2 (Т.21). – С.357-361.

2. Hrymalyuk O. I. Research of free radical and tissue energy supply processes on rats subjected to concurrent Tetrachlormethane and Adrenaline impact after Mexidol administration./Aleksevych K. O., Fira L. S., Hrymalyuk O. I., Shtroblya A. L. // Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):269-278. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16439

3. Грималюк О. І. Динаміка процесів ліпопероксидації та стан клітинних мембран за умов адреналінової кардіопатії / К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, П.Г.Лихацький,О.І.Грималюк // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2014. – №1(35). – С.75-78.

4. Грималюк О. І. Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Медвідь І.І., Грималюк О.І. // Український біофармацевтичний журнал. - № 5-6. – 2012 р. – С. 55-61.

5. Волков К.С., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Якубишина Л.В., Бігуняк Т.В., Грималюк О.І. Регенераторні процеси в деяких внутрішні органах при тяжких опіках за умови застосування ліофілізованої ксеношкіри // Здобутки клінічної і експериментальної медицини . – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – №1. – С.34-36.

6. Волков К. С., Якубишина Л. В., Федонюк Л. Я., Грималюк О. І., Андріїшин О. П., Довбуш А. В. Особливості викладання гістології, цитології та ембріології іноземним студентам // Медична освіта. – Тернопіль: Укрмедкнига. – №3, 2002. – С.121-123

7. Природні клітини-кілери крові опікових тварин / Кузів О.Є., Климчук Л.Ф., Грималюк О.І., Якубишина Л.В., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Лихацька Т.В. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – Вип.4. – С. 111-115.