1. Гетманюк ІБ, Небесна ЗМ, Лихацький ПГ, Шутурма ОЯ. Особливості ультраструктурної реорганізації передсердних кардіоміоцитів при експериментальній термічній травмі та за умов застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантантів. Вісник наукових досліджень. 2019; 2(95): 105 - 109.

2. Volkov KS, Shuturma OYa, Nebesna ZM, Getmaniuk IB, Tupol LD. Histological changes in the duodenal wall in experimental pancreatitis. Світ біології та медицини. 2018. 1 (63). С. 100–04.

3. Волков КС, Шутурма ОЯ, Небесна ЗМ, Гетманюк ІБ, Тупол ЛД. Гістологічні зміни в стінці дванадцятипалої кишки при експериментальному панкреатиті. Світ біології та медицини. 2018;1 (63): 100 – 04.

4. Небесна ЗМ, Волков КС, Боднар ПЯ, Шутурма ОЯ, Крамар СБ. Субмікроскопічні зміни респіраторних альвеолярних макрофагів в пізні періоди після експериментальної термічної травми і застосування субстрату ксеношкіри і сурфактанту. Світ біології та медицини. 2018;2 (64): 165 – 69.

5. Шутурма ОЯ. Вплив антиоксиданту та ентеросорбенту на морфологічний стан стінки дванадцятипалої кишки за умов експериментального панкреатиту. Світ медицини та біології. 2014. 1 (43): 159–62.

6. Шутурма ОЯ. Морфологічні зміни стінки дванадцятипалої кишки при експериментальному ураженні підшлункової залози. Вісник морфології. 2013; 2 (19): 292–95.

7. Шутурма ОЯ, Лісничук НЄ, Довгалюк АІ. Циркулюючі імунні комплекси та їх роль у виникненні поєднаних патологій органів травної системи. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2013. 2: 223–25.

8. Демків ІЯ, Лісничук НЄ, Шутурма ОЯ. Прогностичні маркери розвитку запальних уражень суглобів за умов супутнього ураження печінки. Вісник наукових досліджень. 2013; 3 (72): 104 - 06.

9. Шутурма ОЯ. Структурно – функціональні особливості стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою в епітелії слизової оболонки дванадцятипалої кишки при експериментальному панкреатиті. Вісник наукових досліджень. 2013; 2 (71): 111- 13.

10. Гетманюк ІБ, Волков КС, Вітер ВС, Шутурма ОЯ. Морфологічні зміни вушок серця морських свинок при термічній травмі в умовах застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантантів. Вісник проблем біології і медицини. 2011; 2 (1): 291

11. Андріїшин ОП, Цетнар ЛЙ, Довгалюк АІ, Довбуш АВ, Шутурма ОЯ. Гістологічний стан лімфовузлів на 7 добу після тяжкої термічної травми. Український морфологічний альманах. 2011; 3 (9): 17 –8.

12. Сорока ЮВ, Кулієва МІ, Лісничук НЄ, Волков КС, Шутурма ОЯ. Морфологічний стан нирок білих щурів при експериментальному ендотоксикозі. Вісник морфології. 2011; 1 (17): 21 – 5.

13. Волков КС, Андріїшин ОП, Якубишина ЛВ, Довбуш АВ, Небесна ЗМ, Шутурма ОЯ, Гетманюк ІБ, Литвинюк СО. Фахова підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології. Медична освіта. Тернопіль, 2011; 49–53.

14. Шутурма ОЯ, Лісничук НЄ, Волков КС. Структурні зміни стінки дванадцятипалої кишки за умов експериментального ураження підшлункової залози різної тривалості. Український морфологічний альманах. 2008; С. 183 –84

15. Лісничук НЄ, Шутурма ОЯ, Волков КС. Субмікроскопічні зміни стінки дванадцятипалої кишки при експериментальному ураженні підшлункової залози та при застосуванні коригуючих чинників. Світ медицини та біології. 2008; 2 (2): 69 - 3

16. Шутурма ОЯ, Вплив антиоксиданту Ліволін форте та ентеросорбенту ГСГД на біохімічні показники крові білих щурів при експериментальному ураженні підшлункової залози різної тривалості. Наукові записки Терноп. пед. ун-ту. Серія: Біологія. 2008; 1 (35): 110 –16

17. Шутурма ОЯ, Лісничук НЄ, Волков КС. Динаміка структурних змін дванадцятипалої кишки за умов експериментального панкреатиту. Вісник морфології. 2007; 13 (1): 66- 0.

18. Шутурма ОЯ. Динаміка перебігу процесів ПОЛ та стану антиоксидного захисту білих щурів з ураженням підшлункової залози в експерименті. Наукові записки Терноп. пед. ун-ту. Серія: Біологія. 2006; 2 (29): 124 - 27

19. Шутурма ОЯ. Динаміка морфологічних змін стінки дванадцятипалої кишки за умов експериментального панкреатиту. Вісник проблем біології і медицини. 2006; 2: 163- 65