На кафедрі гістології та ембріології в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ПАЛІЙ Ілона Русланівна

РЕДЬКО Олеся Сергіївна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ЗИКОВА Наталія Петрівна

КУЛЬБІЦЬКА Віолетта Василівна

МАЛЕВИЧ Наталія Михайлівна

ШЕПЕТЬ Ірина Михайлівна

за заочною формою навчання:

РИМАР Алла Анатоліївна

ПАЛІЙ ІЛОНА РУСЛАНІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професійна кваліфікація: викладач біології та здоров'я людини, хімії.

Магістр, за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини, хімія) (2020)

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 091 Біологія.

Період навчання: з 01.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: "Дослідження впливу мезенхімальних стовбурових клітин при патології нирок, викликаній гострим респіраторним дистрес-синдромом".

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Довгалюк А. І.

РЕДЬКО ОЛЕСЯ СЕРГІЇВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

З серпня 2018 року по червень 2020 року пройшла інтернатуру за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина".

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: “Морфофункціональний стан печінки при гострому респіраторному дистрес-синдромі та за умов його корекції мезенхімальними стовбуровими клітинами” .

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Довгалюк А.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Редько ОС, Довгалюк АІ, Палій ІР. Підбір моделі ГРДС для вивчення ефективності методів корекції важких станів при COVID-19. Довкілля і здоров’я : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи (Тернопіль, 22–24 квіт. 2021 р.) за ред. проф. С. Н. Вадзюка. Тернопіль : ТНМУ, 2021. с. 51-53.

 • Палій І, Загричук Ю, Редько О. Аналіз ростових властивостей та каріотипу стовбурових клітин пуповини щурів. Матеріали XXV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених; 2021 Квіт 12-14;Тернопіль, Тернопіль: Укрмедкнига; 2021. с. 285-286.

 • Редько О. Онкотерапевтичний потенціал мезенхімальних стовбурових клітин Матеріали XХІV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених; 2020 Квіт. 13–15; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2020, с. 214.

Участь у вебінарах:

 • Gibco™ 5 Days of Stem Cells virtual event.

Участь у тренінгах:

 • Gibco Education Cell Culture Basics Virtual Lab

 • Transfection Basics Virtual Lab

 • Protein Expression Basics Virtual Lab

 • Pluripotent Stem Cell Culture Virtual Lab

ЗИКОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

У 2009 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професійна кваліфікація: вчитель біології, хімії, валеології та основ екології.

Спеціаліст, за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія" (2009)

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 091 Біологія.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Структурно-функціональні зміни підшлункової залози при термічній травмі та за умов корекції".

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Небесна З.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Зикова НП, Небесна ЗМ, Гетманюк ІБ. Мікроскопічні зміни екзокринної частини підшлункової залози в пізні терміни після експериментальної термічної травми шкіри. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2021;(2):22-25. DOI: https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2021.2.12336

 • Зикова НП, Небесна ЗМ, Крамар СБ, Якубишина ЛВ. Мікроскопічні зміни екзокринної частини підшлункової залози після експериментальної термічної травми за умов застосування ліофілізованого ксенодермального субстрату. Вістник проблем біології і медицини. 2021;1(159):209-212

 • Zykova NP, Nebesna ZM, Kramar SB, Lytvynyuk SO. Вплив екзо- та ендогенних чинників на морфологію підшлункової залози: (огляд літератури). Вісник медичних і біологічних досліджень. 2021;4:143–149. doi: 10.11603/bmbr.2706-6290.2020.4.11828

 • Зикова Н, Охота К. Гістологічні зміни секреторних відділів екзокринної частини підшлункової залози в динаміці після експериментальної термічної травми. Матеріали XХІІІ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених; 2019 Квіт. 15–17; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2019, с. 339.

 • Небесна ЗМ, Зикова НП. Ремоделювання судин підшлункової залози після експериментальної термічної травми за умов використання субстрату ліофілізованої ксеношкіри. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»; 2019 Червн. 13; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2019, с. 92-93.

 • Зикова НП, Небесна ЗМ. Особливості структурних змін ацинусів екзокринної частини підшлункової залози після експериментальної термічної травми в ранні терміни за умов застосування подрібненого субстрату ліофілізованої ксеношкіри. Матеріали VII конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України; 2019 Жовт. 2–4; Одеса. Одеса; 2019, с. 344.

 • Зикова НП Небесна ЗМ, Ярошенко ТЯ, Шутурма ОЯ. Ультраструктурна організація ацинусів екзокринної частини підшлункової залози інтактних білих щурів. Матеріали наук.-практ. конф. «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень»; 2019 Жовт. 10–11; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2019, с. 74–75.

 • Зикова НП, Довгалюк АІ. Структурна реорганізація судин підшлункової залози в ранні терміни при експериментальній термічній травмі. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Mедико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини» (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку); 2020 Квіт 9-11; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2020, с. 86-7.

 • Зикова Н, Крамар С. Реорганізація судин підшлункової залози в пізні терміни після експериментальної термічної травмі. Матеріали XХІV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених; 2020 Квіт. 13–15; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2020, с. 247.

 • Зикова НП, Небесна ЗМ, Гетманюк ІБ. Ультраструктурні зміни ацинусів екзокринної частини підшлункової залози в ранні терміни після експериментальної термічної травми. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»; 2020 Червн. 12; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2020, с. 60-61

 • Зикова Н, Малевич Н. Ультраструктурна організація вивідних проток підшлункової залози інтактних білих щурів. Матеріали XХV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених; 2021 Квіт. 12–14; Тернопіль: Укрмедкнига; 2021, с. 317.

 • Зикова НП, Небесна ЗМ, Гетманюк ІБ. Ультраструктурні зміни ацинусів екзокринної частини підшлункової залози в пізні терміни після експериментальної термічної травми. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»; 2021 Червня 11; Тернопіль: Укрмедкнига; 2021, с. 150-151.

Участь у вебінарах Clarivate Analytics:

 • Аналітичний інструмент InCites для установи та науковця

 • Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання

 • Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця

 • Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection

 • Наукова комунікація в цифрову епоху". Обговорюємо тести разом

 • Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection

 • Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, використання

 • Публікаційна стратегія науковця

 • Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection

 • Этика научных публикаций и инструменты повышения их качества: Web of Science и Антиплагиат

 • Web of Science Core Collection для наукової роботи

 • Essential Science Indicators

 • Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки

 • Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі

 • Можливості і функції референс-менеджера EndNote

 • Розширений пошук в новому інтерфейсі

 • Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки

 • Референс-менеджер EndNote:оформлення публікації за форматом видання

 • Оцінка здобутків і співпраці установ за даними Web of Science Core Collection та InCites

 • Оцінка публікаційної активності організації за допомогою WoS та InCites

 • Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі

 • Підбір видання для публікації

 • Основи наукометрії

 • Як опублікуватися в міжнародному виданні?

 • Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection

 • Нові дані, метрики та інтерфейс у Journal Citation Reports

Участь у вебінарах від Elsevier на платформі BrightTALK:

 • Профіль автора у Scopus

 • Бібліометричні інструменти Scopus

 • Пошук інформації у Scopus

 • Знайомство зі Scopus

 • Бібліографічний менеджер Mendeley в роботі дослідника

International Webinar: «A new vision for healthy nutrition in the Twenty-First Century»

КУЛЬБІЦЬКА ВІОЛЕТТА ВАСИЛІВНА

У 2005 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професійна кваліфікація: вчитель хімії, біології, основ екології і безпеки життєдіяльності.

Спеціаліст, за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія біологія" (2005).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 091 Біологія.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Морфологічні зміни надниркових залоз при експериментальній термічній травмі та за умов корекції ".

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Небесна З.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Кульбіцька ВВ, Небесна ЗМ, Шутурма ОЯ. Гістологічні зміни надниркових залоз у пізні терміни після експериментальної термічної травми та застосування подрібненого субстрату ліофілізованої ксеношкіри. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2021;(2):40–44. doi: 10.11603/bmbr.2706-6290.2021.2.12337

 • Кульбіцька ВВ, Небесна ЗМ, Шутурма ОЯ, Трач Росоловська СВ. Гістологічні зміни надниркових залоз в динаміці після експериментальної термічної травми. Вістник проблем біології і медицини. 2021;1(159):220-224

 • Kulbitska V, Nebesna Z, Trach Rosolovska S. Adrenal glands: morphofunctional reorganization based on the influence of exogenous and endogenous factors. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(1):354-364. doi: 10.12775/JEHS.2020.10.01.037

 • Кульбіцька ВВ, Небесна ЗМ, Шутурма ОЯ. Ультраструктурнi змiни кори надниркових залоз через 21 добу пiсля експериментальної термiчної травми. Матерiали наук.-практ. конф. «Фундаментальнi науки – практичнiй медицинi: морфо-функцiональнi методи дослiдження онтогенетичних перетворень, фiзiологiчних та метаболiчних процесiв, змодельованих патологiчних станiв, при захворюваннях внутрiшнiх органiв» (присвяченої 80-рiччю з Дня народження професора Шутки Б.В.); 2020 Верес. 30 – Жовт. 02; Iвано-Франкiвськ. Iвано-Франкiвськ: Iвано-Франкiвський нацiональ-ний медичний унiверситет; 2020, с.119-121.

 • Кульбіцька ВВ, Небесна ЗМ, Шутурма ОЯ. Ультраструктурні зміни кори надниркових залоз на 7 добу після експериментальної термічної травми. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»; 2020 Червн. 12; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2020, с. 64-65.

 • Кульбіцька В. Структурні зміни мозкової речовини надниркових залоз через добу після експериментальної термічної травми. Матеріали XХІV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених; 2020 Квіт. 13–15; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2020, с. 247.

 • Шутурма ОЯ, Небесна ЗМ, Кульбіцька ВВ, Крамар СБ. Мікроскопічні та субмікроскопічні зміни стінки дванадцятипалої кишки через сім діб після змодельованого панкреатиту та коригуючого впливу антиоксиданту ліволін форте та ентеросорбенту ГСГД. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Mедико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини» (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку); 2020 Квіт 9-11; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2020, с. 213-215.

 • Кульбіцька В, Ванкевич С. Гістологічні зміни мікроциркуляторного русла надниркових залоз в ранній термін після термічної травми та за умов корекції подрібненим субстратом ліофілізованої ксеношкіри. Матеріали XХІІІ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених; 2019 Квіт. 15–17; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2019, с. 340.

 • Небесна ЗМ, Кульбіцька ВВ, Шутурма ОЯ. Ультраструктурні зміни кори надниркових залоз в стадії шоку після експериментальної термічної травми. Матеріали підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»; 2019 Червн. 13; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2019, с. 94-95.

 • Небесна ЗМ, Кульбіцька ВВ. Ультраструктурна реорганізація гемокапілярів надниркових залоз на першу добу після експериментальної термічної травми. Зб. тез доповідей VII конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України; 2019 Жовт. 2–4; Одеса. Одеса: Апрель; 2019, с. 266.

 • Шутурма ОЯ, Небесна ЗМ, Кульбіцька ВВ. Субмікроскопічні зміни стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою слизової оболонки дванадцятипалої кишки при експериментальному панкреатиті. Зб. тез доповідей VII конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України; 2019 Жовт. 2–4; Одеса. Одеса: Апрель; 2019, с. 329-330.

 • Корицький ВГ, Кульбіцька ВВ, Волков КС. Структурна організація надниркових та щитоподібної залоз інтактних білих щурів. Матеріали наук.-практ. конф. «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень»; 2019 Жовт. 10–11; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2019, с. 90–92.

Участь у вебінарах Clarivate Analytics:

 • Академічна доброчесність-запорука успішного розвитку науки і держави.

 • Аналітичний інструмент InCites для установи та науковця.

 • Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця.

 • Критерії та процедура відбору видань у WEB of science Core collection.

 • Оновлений Journal citation reports.

 • Пошук і аналіз літератури у WEB of science Core collection.

 • Публікації в міжнародних виданнях.

Участь у вебінарах від Elsevier на платформі BrightTALK:

 • ScienceDirect-можливості у відкритому просторі.

 • Пошук інформації у Scopus.

 • Профіль автора у Scopus.

МАЛЕВИЧ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського, за спеціальністю "Лікувальна справа".

З 2013 року по 2015 рік інтернатура за спеціальністю радіологія на базі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Особливості перебігу гострого перитоніту на тлі ожиріння (експериментальне дослідження) ".

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Небесна З. М.

ШЕПЕТЬ ІРИНА МИХАЙЛІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю "Лікувальна справа".

З вересня 2020 року – лікар-інтерн за спеціальністю "Загальна практика – сімейна медицина"

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Структурно-функціональні зміни кори головного мозку при експериментальному онкогенезі та за умов корекції наноматеріалами".

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Небесна З.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Rytsyk O, Soroka Y, Shepet I, et al. Experimental Evaluation of the Effectiveness of Resveratrol as an Antioxidant in Colon Cancer Prevention. Natural Product Communications. June 2020. doi:10.1177/1934578X20932742

 • Soroka Y, Andriichuk I, Kramar S; Shepet I, et al. Organometric, structural and substructural changes in spleen in terms of experimental colon adenocarcinonoma development. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 2021, 8(3), 404-419.

 • Shepet I, Lisnychuk N, Nebesna Z. Effects of Au/Ag/Fe nanoparticles composition on changes of blood cell count in DMH-induced colon adenocarcinom. Materials of “3rd Webinar on nanotechnology and nanomaterials”, USA, March 22-23, 2021.

 • Shepet I, Nebesna Z, Pokryshko O, Lisnychuk N. Effects of Au/Ag/Fe nanoparticles in the changes of colonic microbiome caused by DMH-induced colon adenocarcinoma. Materials of “ 16th RECOOP Bridges in Life Sciences”, USA, April 16, 2021.

 • Shepet I, Soroka Yu. The utility of 8-isoprostane as an early marker of neoplastic process development. Materials of “7th Lublin International Medical Congress for students and young doctors”. Lublin. 2020.

РИМАР АЛЛА АНАНІЇВНА

У 2006 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки.

Магістр, за спеціальністю Біологія (2006)

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 091 Біологія.

Період навчання: з 01.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: "Структурно-метаболічні зміни легень при експериментальному канцерогенезі та за умов корекції".

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Небесна З. М.

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів