Вас вітає кафедра гістології та ембріології !

Штат кафедри: 1 професор, 9 доцентів, 1 старший викладач, 2 асистенти, 1 старший лаборант, 1 лаборант, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • "Гістологія, цитологія та ембріологія".

  • "Клітинні технології в медицині".

  • "Актуальні питання медичної ембріології".

На кафедрі навчаються студенти:

  • медичного факультету.

  • стоматологічного факультету.

  • факультету іноземних студентів.

за спеціальностями:

  • "медицина" (І курс, ІІ курс, ІІІ курс).

  • "стоматологія" (І курс, ІІ курс).

за формою навчання:

  • очна.

  • дистанційна.