Вас вітає кафедра гістології та ембріології !

Штат кафедри: 1 професор, 10 доцентів,  2 асистенти, 1 старший лаборант, 1  лаборант, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: