Кафедра


    Гістологія з цитологією та ембріологією є обовязковою і важливою ланкою в системі  медико-біологічних знань. Вона забезпечує фундаментальні теоретичні знання, на базі яких ґрунтується  вся наступна підготовка майбутнього лікаря. 
    На нашій кафедрі студенти вивчають будову структур людського організму  на мікроскопічному та субмікроскопічному  рівнях, пізнають закономірності розвитку та диференціювання клітин і тканин, адаптації на клітинному та тканинному рівнях, механізми регенерації тканин і органів тощо. Гістологічні методи широко використовуються в медицині, для того, щоб зрозуміти механізм розвитку хвороб і запропонувати способи їх лікування.