Кафедра

Вас вітає кафедра гістології та ембріології !
    

Штат кафедри: 2 професори, 8 доцентів, 2 старших викладача, 2 старших лаборантів, 1 лаборант.
         
         Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 
  •   "Гістологія, цитологія та ембріологія"

 

На кафедрі навчаються студенти:
  • медичного факультету ;
  • стоматологічного факультету ;
  •  факультету іноземних студентів;

 

за спеціальностями:
  • "медицина" (І курс, ІІ курс); 
  • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);
за формою навчання:
  • очна;