Монографії, патентиСписок патентів кафедри:

2007 рік

  1. Патент на винахід № 79561 (25 червня 2007 р.). Спосіб оцінки біотропних властивостей пружного полімерного матеріалу Волков К.С. (у співавторстві з Дем’яненком В.В., Бігуняком В.В.).

2008 рік

  1. Патент на винахід № 81321 (25 грудня 2007 р.). Епіфлюоресцентний мікроскоп.   Волков К.С. (у співавторстві з Дем’яненком В.В., Галайчуком І.Й.).

  2. Патент на винахід № 83147 (10 червня 2008 р.). Спосіб флюоресцентної мікроскопії. Волков К.С. ( успівавторстві з Ковальчуком О Л., Дем’яненком В.В., Лісничук Н.Є.).

2010 рік

  1. Волков К.С., Головацький А.С., Дем’яненко В.В. Спосіб корекції мембранопротекторної спроможності лімфоцитів.

  2. Волков К.С., Гетманюк І.Б., Дем’яненко В.В. Спосіб визначення мембранної активності тканинних компонентів вушка серця.